Appell foran Stortinget om tilskudd boligbygging

Handikappede barns foreldreforening holder apell foran Stortinget om tilskudd til boliger i Statsbudsjettet. Leder Annette Jensen er tilstede og hun påpeker at det må handling til bak ord. Per nå mangler både handling og penger. Fine ord på glanspapir har ingen betydning, ingen verdi, hvis politikken ikke følger etter og sørger for at ord blir handling og virkelighet. 

Annette Jensen foran Stortinget 23.11.2022

Leder Annette Jensens appell i sin helhet: 
Tenk deg at du er del av en søskenflokk på 3, du er mellomste og har akkurat passert 27 år. Både lillebror og storesøster har flyttet ut for lenge siden, den ene bor i kollektiv mens den andre har fått samboer og de har sammen kjøpt seg en leilighet de hadde lyst på. Søsteren din har vært flink og puttet inn deler av lønnen sin på en BSU-kontoen helt siden hun hadde sin første sommerjobb da hun var 14 år.

Du har verken hatt sommerjobb eller lønnsinntekt – sånne som deg trenger ikke jobbe. Du har jo uføretrygden din. Men den er ikke stor nok til å dekke både levekostnader og til å spare til egen bolig. I tillegg har du behov for en tilrettelagt bolig – og de vokser ikke akkurat på trær. Sånne boliger er både kostbare og det bygges ikke nok av dem. 

Så mens søsknene dine har flyttet hjemmenfra, som den mest naturlige del av livet, bor du fortsatt hjemme hos mor og far. Du har en utviklingshemming – et tilretteleggingsbehov – og der er ikke du men andre som bestemmer hvilket liv du skal leve. 

Fredag 4. november la regjeringen endelig frem stortingsmeldingen: Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Den slår fast at menneskerettighetene også gjelder for utviklingshemmede. Utviklingshemmede skal kunne velge hvor de vil bo, hvordan de vil bo og hvem de vil bo sammen med.

Fine ord – men det hjelper jo ingenting hvis politikken som føres ikke gjør dette mulig.

Utviklingshemmede bor altfor lenge hjemme hos mor og far. Noen ønsker det, men de aller fleste ønsker sin egen bolig.

Og hvordan kan vi få til det? Det er i alle fall IKKE ved å stoppe investeringstilskuddet slik regjeringen nå har varslet i statsbudsjettet.

Nettopp investeringstilskuddet har siden innføringen i 2008 bidratt til at flere  utviklingshemmede har fått rettigheten om egen bolig oppfylt.

Lederartikkel fra Stavanger Aftenblad om Aksel Nærheim 15.11.2022

Som leder av Handikappede Barns Foreldreforening – så er jeg veldig opptatt av at våre barn skal få et meningsfullt og godt liv når de blir voksne. Jeg er opptatt av at de selv skal få bestemme hva de vil fylle livene sine med. At de skal bli mest mulig selvstendige og få løsrive seg fra foreldrene sine. Bolig er en svært viktig del av dette.

Og det skjærer meg i hjerte å lese historien til Aksel fra StavangerHåkon fra Drammen og alle de andre som nå mest sannsynlig får drømmen om egen bolig knust.

For noen er det viktig å eie selv – investeringstilskuddet har gjort dette mulig.

Handikappede Barns foreldreforening kan ikke forstå at tiltak som virker blir foreslått stoppet. Og vi forventer at regjeringen nå snur. For blir dette stående, og blir dette opp til kommunene å finne løsninger på – ja da vet vi at det ikke blir noe av.

Fine ord på glanspapir har ingen betydning, ingen verdi, hvis politikken ikke følger etter og sørger for at ord blir handling og virkelighet.