Undersøkelse korona

Har du et barn med spespedvedtak? 47 156 barn i grunnskolen har vedtak om spesialpedagogikk. I tillegg kommer alle barna i barnehage og på videregående skole. Hvilket tilbud får disse og familiene i koronatidene. Ingen vet egentlig. Det må vi finne ut av!

Derfor har vi laget en undersøkelse til alle familier over hele landet med barn i barnehage og skole som har vedtak om spesialpedagogikk. Rett og slett for å få innsyn i hvordan hverdagen faktisk er.

Denne undersøkelsen vil vi bruke som underlag for å vise myndigheter, politikere og ikke minst dere hvordan hverdagen faktisk oppleves. Vi vet at mange familier føler seg alene og ikke blir hørt.

Innsamling av data være i begynnelsen av mai, og det planlegges snarlig analyse og publisering av resultatet for å få satt fokus på hvor skoen trykker.

>>> Klikk her for å komme til undersøkelsen <<<

Undersøkelsen kan også danne  grunnlag for videre analyse. Du svarer anonymt og rapporter og data som publiseres vil ikke kunne spores til respondentene. 

Alle som ønsker det vil kunne være med i trekningen av et kunstverk signert Ståle Gerhardsen “Du er aldri helt alene” til en verdi av 3.800, som vi mener passer saken godt. 

Følgebrev