Helsehjelp i skolen

Alle barn har lik rett til opplæring