top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Uten mål og mening?

Når meromsorgen vokser over hva som er å forvente at en familie er stand til, kan det være aktuelt med barne- eller avlastningsbolig. Får disse barna et tilbud hvor de utvikler seg noe, eller sendes de på oppbevaring uten mål og mening?Handikappede barns foreldreforening har engasjert seg spesielt i landsomfattende tilsyn for barne- og avlastningsboliger som gjennomføres av Statsforvalterene i hvert fylke. Statsforvalteren er Helsetilsynets forlengende arm og resultatene er nedslående. Svært mange av tilsynene konkluderer med lovbrudd.Grunnlaget Det er ikke første gang det er gjennomført slikt tilsyn. Forrige gang var tilbake i 2009. Den gang var resultatet dessverre nedslående. Over ti år siden forrige tilsyn, ble det vurdert at risikoen fremdeles er høy for at tilbudet ikke er godt nok. Derfor er temaet nok en gang på tilsynskalenderen. Får barna som er ved barne- og avlastningsboliger nødvendig habilitering? Helsetilsynet har lagt ut en veileder (internserien 5/2022) for tilsynet. Slike veiledere blir fort mye tekst og papir. Kort forklart, tilbudet skal være godt og det betyr at barnet skal få utvikling av ferdigheter under oppholdet. Når tilsynene avdekker lovbrudd er tilbudet under hva som er forsvarlig. Det er alvorlig.

27 av 34 tilsyn med lovbrudd

Tilsynet pågår fremdeles, men det tikker inn stadig flere rapporter. I skrivende stund har Helsetilsynet publisert rapporter fra de fleste gjennomførte. Noen er unntatt offentligheten, av ulike årsaker. 8 av 10 tilsyn er med lovbrudd. Et av de var ved Varafjell avlastning, hvor ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). En av disse barna er sønnen til et av våre medlemmer, hvor iPaden ikke blir brukt som kommunikasjonsverktøy - kun for å se på YouTube.

Bruk av iPad under avlastning, med bare YouTube

I løpet av en avlastningshelg, kan det bli mye skjermtid. Fra skjermtid kan det se ut som om sønnen har blitt sittende på oppbevaring foran iPaden uten at kommuniknsjonsverktøyet blir brukt. 10 timer og 22 minutter med YouTube i løpet av en dag er selv for de mest garvede vel mye skjerm.

Habiltering krever mye innsats

Er det noe foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne vet, er det at å det er mye arbeid som må til for å lære ferdigheter, Både det å opparbeide nye og å holde vedlike de en har Når avlatningsboligene i stor grad ikke klarer å få dette til, nok til at Statsforvalteren reagerer, er det alvorlig. Avlastningen kan da fort bli en belastning. Slik skal det ikke være.

Politisk oppmerksomhet

Det er viktig at kommunene selv følger opp. Det er de folkevalgte som til syvende og sist har ansvaret. Administrasjonen omtaler ofte lovbrudd som avvik som skal rettes opp i gjennom tiltaksplaner. Tilsyn og lovbrudd av denne typen hverken kan eller skal lukkes gjennom papir. Det kreves handling, hvor det settes av nok ressurser til endring av kultur og praksis. Handikappede barns foreldreforenng har over tid fulgt opp flere kommuner og standard prosedyre når vi mottar tilsynsrapporter er å orientere lokale folkevalgte. Veldig ofte er det slik at kommuneadministrasjonen ikke engang har orientert politikere om at de er tatt med buksa nede. Vi har troa på at lokale folkevalgte forstår behovet for at barna skal ha et godt tilbud og at foreldre kan få den tryggheten de trenger. Gjelder alle kommuner Det er slik at tilsynsmyndighetene kun kan gjennomføre tilsyn i et utvalg av kommuner. Det betyr ikke på noen måte at tilbudet er bra i de andre kommunene. Resultatene fra dette og tidligere tilsyn tilsier det motsatte. For HBF er det derfor viktig at foreldre og lokale folkevalgte, inklusive kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne stiller spørsmål: Hvordan står det til i vår kommune. Hva skal til for av vi får et tilbud vi kan være stolt av. HBF har tidligere skrevet om følgende kommuner (ikke uttømmende liste)

Vi er levende engasjert i at kommunene skal bli bedre på å gi gode tjenester. Nå er det opp til de folkevalgte å sette kursen fremover. Vi har ikke råd til at våre barn mister ferdigheter når familiene trenger avlastning eller barnebolig. Gi barna våre et tilbud med mål og mening!

143 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page