top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Virke støtter HBFs krav om norsk standard

Handikappede barns foreldreforening er sterkt kritisk til kommuner som velger å avvike fra Norsk Standard i det de skal legge ut konsesjon for brukerstyrt personlig assistanse. Sist Nittedal kommune. Hovedorganisasjonen Virke støtter HBF i saken. Her må politikere holde kommuneadministrasjonen i stramme tøyler.

Virkes rolle Virke er en hovedorganisasjon som representerer 21.ooo bedrifter og arbeidsgivere. Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene og er “arbeidsgiverenes fagforening”. De fleste bedrifter som har BPA som sitt spesialistfelt er organisert i Virke, hvilket innebærer knappe 80% av alle BPA- ordninger som er konkurranseutsatt. Virke har i flere år arbeidet svært aktivt for å få en velfungerende BPA-ordning, og opplever at flere av deres medlemmer har tatt kontakt og reagert kraftig på konsesjonsutlysningen til Nittedal kommune.

Valg av kontraktsform Alle parter i arbeidslivet, myndigheter, Storting, regjering, oppdragsgivere (kommuner) og leverandører så det som en prioritert oppgave å få på plass en offisiell norsk standardkontrakt for BPA. Det ble derfor tatt initiativ overfor Standard Norge for å igangsette et omfattende kontraktsarbeid. Det ble nedsatt en komité fra partene i arbeidslivet (LO, NHO og Virke), diverse myndigheter, interesseorganisasjoner, leverandører og oppdragsgivere, og det ble etter 1,5 års arbeid lagt frem et enstemmig kontraktsdokument, NS 8535.

Flere statsråder og alle politiske partier har vært svært klare på viktigheten av at denne brukes, og har også erklært dette skriftlig gjentatte ganger, også med brev til kommunene. NS 8435 ble ferdigstilt og lagt ut av Standard Norge i 2011. En revidert utgave forelå 2017, men bare små endringer var nødvendig da alle parter var enige om at kontraktens innhold fortsatt var svært bra og korrekt.

NS 8435 har vært brukt av over 200 kommuner gjentatte ganger, og har også på denne måten vært en suksess.

Avvik som endrer hva BPA skal være Virke reagerer på at Nittedal kommune setter NS 8435 helt til siden, til fordel for et egenprodusert dokument. Dette gjelder spesielt krav om rapportering, som ligner på systemer i helsekontrakter, og som går på tvers av hva BPA skal være. BPA er et likestillingsverktøy hvor bruker selv skal bestemme hvem, hva og hvor assistansen skal brukes. Assistene er ufaglærte og fritatt dokumentasjonsplikt. BPA skal bidra til et mest mulig fritt liv når det gjelder bevegelser, aktiviteter i hjem, fritid og yrkesliv.

Virke reagerer også på at Nittedal kommune reduserer timeprisen på tjenesten fra 420 kr til 320 kr, noe de aldri sett nærheten av uavhengig av type tjenester, og kaller dette et godt eksempel på sosial dumping. At en leverandør skal nektes å bruke noe av sitt «overskudd» til driftskonto slik at bruker lettere kan bevege seg utenfor hjemmet ser ut til å være viktig for Nittedal kommune.

Virke ber derfor om at Nittedal kommune stanser konsesjonsutlysningen, og legger NS 8435 til grunn og opererer med en anstendig timepris. Dagens konsesjonstekst er mot alle Stortingets intensjoner, Regjeringens prioritering av en velfungerende BPA ordning, og hva alle parter i arbeidslivet står for.

Trygghet for brukere HBF er glad for at Virke så tydelig gir beskjed om hva de som arbeidsgivere forventer. HBF er kjent med at kommuneadvokaten i aktuell kommune har uttalt at driftsmidler må begrenses, slik at assistenter ikke kan med på betalt ferie. HBF opplever at kommunen her aktivt prøver å hindre familier å leve normale liv. Barn med ulike funksjonshemminger har like stort bistandsbehov om de er hjemme i egen bolig eller om de blir med familien på reise. HBF opplever kommuneadministrasjonens tilnærming til å være gammeldags og lite tilpasset den hverdagen våre medlemmer står i.

Godt fungerende BPA ordninger er en forutsetning for at familiene skal kunne leve normale liv. Dette illustrerer Geir Lippestad tydelig i videoen under.

Geir Lippestad om bruk av BPA for familier

4 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page