top of page

tor. 09. feb.

|

Oslo Kongressenter

UngSOR 2023 - Oslo

SOR-konferanse: UngSOR - for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
UngSOR 2023 - Oslo
UngSOR 2023 - Oslo

Tid og sted

09. feb. 2023, 08:45 – 10. feb. 2023, 15:00

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo, Norge

Om arrangementet

Torsdag 9. februar 2023

 • 08.45Registreringen åpner
 • 09.30Velkommen Åpning av konferansen ved Karl Haakon Sævold. Han er styreleder i SOR.
 • 09.40Samarbeid, samordning og barnekoordinator – en veileder Vi følger opp tråden fra UngSOR 22 som hadde stort fokus på samordning og koordinering. Nå har veilederen fra helsedirektoratet, Bufdir, UDIR og NAV kommet. På konferansen vil denne bli presentert av representanter for direktoratene.
 • 10.15Erfaringer fra Samarbeid, samordning og barnekoordinator - Alta kommune deler Jorunn Sleveland Nordholm og Anita Kivijervi deler deres erfaringer.
 • 10.45Pause
 • 11.05Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger Helsetilsynet gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger. Resultatene fra tilsynet vil ikke være klart før etter konferansen, men helsetilsynet kommer for å snakke om bakgrunnen for deres tilsyn og normeringsgrunnlaget.
 • 11.35Erfaringer fra barne- og avlastningstjenester - Tromsø kommune deler På Trudvang i Tromsø har de jobbet målrettet og intensivt i flere år for å tilby gode tjenester både for barn og unge som bor der og de som får avlastning. Dette har de blant annet gjort på bakgrunn av tidligere tilsyn. Dette ut fra tilsyns på barneboliger/avlastningsbolig tidligere. Kirsti Kvandahl og Hege Moss Larsen deler deres erfaringer.
 • 12.00Lunsj
 • 13.00Kulturelt innslag
 • 13.15Seksualitet - også for unge med utviklingshemming Carina Carlsen fra likestillingssenteret har lang erfaring fra å fremme seksuell helse for og sammen med personer med utviklingshemming. Hun vil i denne forelesningen fokusere på positiv seksualitet som forebyggende arbeid, om normer, kjønn og forventninger.
 • 14.00Pause
 • 14.35Inkluderende utdanning Norsk Nettverk for Down syndrom har gjennom sitt fagråd utviklet en veileder med anbefalinger og prinsipper for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom. Veilederen er delvis oversettelse og bearbeiding av internasjonal litteratur og blir lansert høsten 2023. representanter for NNDS vil presentere veilederen, med ekstra fokus på noen viktige felt. Veilederen kan være nyttig for alle som er opptatt av inkluderende utdanning.
 • 15.30Pause
 • 15.45Er det plass for meg? - Historien om et annerledes ungdomskulturhus   X-Ray i Oslo forteller om hvordan de har inkludert unge med utviklingshemming i sitt tilbud.
 • 16.30Avslutning Dagens faglige program avsluttes 1630.

Fredag 10. februar 2023

 • 09.00Velkommen til andre dag av konferansen
 • 09.00Utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep: Forebygging, avdekking og intervensjonForeleser er Arvid Nikolai Kildahl, PhD/psykologspesialist, Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, Oslo universitetssykehusBarn og unge med utviklingshemming og/eller autisme utsettes oftere enn andre for potensielt traumatiserende hendelser, inkludert vold og seksuelle overgrep. God forebygging krever en bevissthet om disse gruppenes utsatthet og tiltak på alle nivåer i hjelpeapparatet. Avdekking kan være utfordrende fordi mange av de enklest observerbare tegnene på traumer og overgrep i gruppen er uspesifikke og kan feiltolkes som andre tilstander eller forhold. Avdekking er imidlertid viktig fordi traumatiske opplevelser må tas hensyn til i utforming av miljøterapeutisk arbeid for disse gruppene. Kildahl vil snakke om både risiko for traumer og overgrep i gruppa, hvordan en kan tenke om forebygging, hvordan kjenne igjen og utforske mulige tegn på traumer og overgrep, samt hvilke tilpasninger som bør gjøres i miljøterapeutisk arbeid.
 • 09.45Pause
 • 10.00Utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep: Forebygging, avdekking og intervensjonArvid Nikolai Kildahl fortsetter
 • 10.45Pause
 • 11.05Vi har også en stemme Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått midler til et prosjekt som skal bidra til å få frem unge med utviklingshemming sin egen stemme. Grete Vandvik fra Redd Barna, og Linn Løvlie Slette fra SOR vil snakke om bakgrunnen for prosjektet, hvorfor tematikken er viktig og gi smakebiter på hvordan de jobber med medvirkning.
 • 11.30Lunsj
 • 12.30Kulturelt innslag
 • 12.45En mors perspektiv Inger Brokka De Ruiter er mamma til en gutt med autisme. Hun er også lokalpolitiker. I dette foredraget tar hun med seg perspektiv fra begge disse rollene for å reflektere over tjenester, menneskerettigheter, politikk og selvsagt det å være mamma.
 • 13.15Stortingsmelding Regjeringen la frem stortingsmeldingen om rettighetene til personer med utviklingshemming 4. november 2022. Vi har invitert representanter fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til en gjennomgang av meldingen fra et barn- og ungeperspektiv. Etter denne gjennomgangen har vi invitert til panelsamtale om innholdet i Meld. St. 8. Panelet vil bestå av:Monica Sydgård, leder for Redd Barnas NorgesprogramKarianne Hjørnevik Nes, pedagog og morRepresentant fra Barne- og familiedepartementet (forespurt)Annette Jensen, leder for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)  Samtalen ledes av Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR
 • 14.15Pause
 • 14.30Betingelsesløs kjærlighetSelene Fjellvang Lie og Angelika Fjellvang Lie er TikTok stjerner.Selene er 24 år, og snart ferdig med bachelor i journalistikk. Angelika blir 17 år i februar, og går første året på videregående skole. De startet med TikTok i januar i år (2022).Selene vil snakke om hvordan det har vært for henne å vokse opp med en søster som er annerledes, og intervjuer lillesøsteren sin om hennes liv.De forteller om sine Tik Tok-erfaringer, og hvorfor de velger å eksponere seg selv, forholdet deres og det faktum at Angelika har down syndrom.
 • 15.00Konferansen avsluttes klokken 1500

Dele dette arrangementet

bottom of page