top of page
Historien KAN endres. 

HISTORIER FRA LIVET!

Her gir vi deg et innblikk i hverdagen til noen av våre medlemmer. Man får et lite innblikk hvordan vår verden fungerer. Både det som er bra, og det som kan bli bedre. 

logosymbol_blå

Om du har en historie du kunne tenkt deg å dele ta gjerne kontakt. 

Videoene forteller viktige historier, del dem gjerne! 

Bli med inn i historiene!

Lese en bok

- BARNA er TAPERE når skoleskyssen svikter

Våre medlemmer bruker masse unødvendig tid på tjenester som det offentlige ikke evner å organisere. Skoleskyss er en gjenganger og barna er taperen.

 

- Konsekvensene den dårlig fungerende skolekjøringen har for mitt barn og meg er en hverdag som er fylt med uforutsigbarhet og stress, sier Maj Lehn – mamma til Hailey Sophie (14).

Handicappede barn får ikke skoleskyss!

Maj er en av mange som er avhengige av at skoleskyssordningen fungerer, slik at hun selv kan stå i arbeid.

- HBFs erfaring er at skyss av våre barn svært ofte blir nedprioritert, både av ansvarlige myndigheter og av taxiselskapene. Dette er en kamp våre tillitsvalgte i HBF aldri vil slutte å bekjempe, sier HBF-leder Annette Jensen.

 

Maj Lehn er en av mange foreldre som daglig erfarer skoleskyss som et problem. Maj bor i Trondheim og er helt avhengig av at skyssordningen fungerer, for at hun skal kunne stå i arbeid. Det er ikke enkelt.

 

Sjåfører tar andre turer

- Skolekjøring har for oss ikke fungert særlig bra. Uavhengig av hvor mye tilbakemelding vi har gitt, har vi ikke opplevd noe særlig bedring. En del av problemene vi opplever rundt skolekjøring er blant annet biler som ikke dukker opp. Biler som leverer på feil adresse. Sjåfører som ikke sikrer barnet forsvarlig i bilen. Sjåfører som ikke dukker opp på jobb eller velger å ta andre turer i stedet for å ta skolekjøringen barnet står på.

Se filmen for å få et enda bedre innblikk i situasjonen rundt manglende skoleskyss

Skaper stress for alle

- Konsekvensene denne dårlig fungerende skolekjøringen har for mitt barn og meg er en hverdag som er fylt med uforutsigbarhet og stress.

- Det bør være en stor skam for myndighetene og for de som skal gi et godt tilbud. At det ikke har fungert over så lang tid, har ført til at det er spesielt en gruppe som blir de største taperne det er barn med store utfordringer, sier Maj.

 

Stjeler tid

- Det har blitt ekstremt mange timer. I flere perioder har det vært daglige samtaler både til skolekjøring, kommune og skole. Vi opplever at det er oss foreldre som blir stående som bindeleddet mellom alle instanser som skal sørge for at tilbudet fungerer.

 

- HBF får inn historier fra medlemmer over hele landet som forteller om skoletransport som ikke fungerer. Alle barn har krav på en trygg og forsvarlig skolevei. Dette har HBF arbeidet for i lang tid og vi tar kampene der det fortsetter å ikke fungere, sier Annette Jensen i HBF.

HBF jobber aktivt med å bedre betingelsene for sine medlemmer. 

Vi er en likepersonsorganisasjon, og hjelper hverandre. Våre lokallag bidrar med både informasjon, støttende veiledning, og tilrettelagte aktiviteter. I HBF får du ett unikt nettverk av familier i samme situasjon. 

Boligsituasjonen skaper stor bekymring for mange foreldre, når barn blir voksen. Noen kommuner har gode løsninger, mens andre kommuner ikke har noen planer for ditt barn.

HBF-medlem Lillian forteller at de begynte å tenke på den fremtidige bo-situasjonen allerede da sønnen Sivert (18) var i barnehagen.

Foreldre med meromsorg sliter med å få tiden til å gå opp. Det offentlige systemet har klare mangler.

Vi ser hele tiden historier hvor foreldre må ofre av sin egen tid for å få organisert barnas hverdag. Vi mener at kommunene må opp på hesten, og hjelpe oss å finne gode løsninger på dette. 

Se hvordan dårlige løsninger på skoleskyss påvirker familier som er avhengige av hjelp. 

Det har vært, og er et stadig tilbakevennende problem at skolekjøringsordningen i forskjellige byer ikke fungerer slik den bør. Se en av historien her. 

Alle barn er barn, og alle barn fortjener å ha drømmer. Vi engasjerer oss for at dette fortsatt skal være en realitet for alle barn.

Det er noen år siden vi laget denne kampanjen , men den er fortsatt like aktuell. Lik og Del for å være med oss i kampen for likestilling for barn med nedsatt funksjonsevne.

logosymbol_grønn
bottom of page