top of page
BLI en STØTTE til de som har et tillegg i livet. 

HBF TRENGER DIN HJELP!

HBF er en organisasjon som vil mye. Derfor trenger vi DIN hjelp. Vi setter ingen grenser for hva eller hvordan du kan bidra, ta kontakt så finner vi en løsning.

Uten frivilligheten hadde ikke Norge vært det samme. Vi som nasjon er avhengige av alle de som ønsker å bidra for å opprettholde velferdssamfunnet. Vi setter derfor utrolig stor pris på at akkurat DU ønsker å bidra med ditt.

Under her så kan du se ulike måter du kan bidra på i HBF. 

logosymbol_blå
kjærlighet

BLI MEDLEM!

Vi er veldig klare for å motta deg som vårt nyeste medlem i vår familie. Vi ser frem til å kunne hjelpe deg på veien mot en bedre hverdag for deg og dine. 

Alle barn er forskjellige. Noen mer enn andre. Våre barn er unike. Alle barn er barn. Alle barn fortjener å ha drømmer. Bli medlem hos oss, så skal vi gjøre alt vi kan for at du og ditt barn får oppfylt deres drømmer.

Vi lever for å hjelpe andre. Over hele Norge har vi et stort nettverk av lokal-lag, som jobber for å bedre hverdagen til familier som lever med funksjonsnedsettelser. Disse står klare for å ta imot deg og din familie, slik at vi sammen kan skape opplevelser og minner som løfter det som kan være en utfordrende hverdag.

Image by Luemen Rutkowski

BLI STØTTEMEDLEM!

Om du ikke selv har behov for å være medlem, utelukker ikke dette mulighetene du har til å bidra.

Vi vet at det er mange som ønsker å kunne bidra til at vår sak. Det kan være at du er direkte knyttet opp mot behandling av handicappede, eller at du deltar som veileder i en opplærings-situasjon. 

Vi setter utrolig pris på dine støtte, og vi tilbyr støttemedlemskap for de som ønsker å bidra uten å være ordinært medlem.

Image by Alexei Scutari
bottom of page