top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

ASK i barnehagen

Retten til alternativ supplerende kommunikasjon er selvsagt. Nå også lovfestet. 1. august 2018 endres Barnehageloven slik at retten også gjelder barn i førskolealder.

Barnehageloven endres og § 19 i skal lyde:

§ 19 i. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen.Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

Dette er en naturlig forlengelse av allerede tilsvarende endring i opplæringsloven, men sikrer altså også de minstes rett til å få forsterket sitt eget språk.

Barnehagen skal legge til rette for for barns språkutvikling. Noen barn har ikke et funksjonelt talespråk, eller har en forsinket talespråksutvikling av kjent eller ukjent årsak. Disse barna trenger tilgang til og opplæring i alternative kommunikasjonsformer.


Tegn-til-tale – for alle : en vei til talespråket – Nina Braadland 1993


Tegn til tale Blant barn med utviklingshemming lærer mange tegn før de klarer å si ordene. Det kan brukes tegn bare for noen få kjerneord eller for mange ord i hver setning. Det er viktig at hele barnehagen, familien og andre i barnets nettverk får opplæring i tegn-til-tale. For barna er det å kunne gjøre seg forstått en viktig del av å bli selvstendig og mestre og språkmiljøet er lang mer enn knapphetsgodet spesialpedtiden i barnehagen utgjør

Piktogram / Rolltalk mv En vanlig misforståelse er at barn som kognitivt er aldersadekvate ikke skal lære seg å bruke hjelpemidler som bygger ord og setninger. Det ut fra ideen om at barn først lærer å lese og skrive i skolealder. Barn uten annet språk har like stort behov for språkutvikling gjennom sitt ASK verktøy som andre barn

lærer å snakke.

17 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page