top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Assistanse i friminutt

Handikappede barns foreldreforening opplever at barn med vedtak om spesialundervisning ikke får tilstrekkelig tilrettelegging i friminuttene. Dette reagerer vi på. Barn med særskilte behov har disse behovene gjennom hele skoletiden.


Håvard Ravn Ottesen – hro@hbf.no

Opplæringa i skole skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Barn med nedsatt funksjonsevne har like retter som alle andre barn. Disse barna har også et livslangt habiliteringsbehov og i en felles veileder laget av utdannings- og helsedirektoratet heter det:

Skolen skal organisere og tilrettelegge opplæringen slik at den er inkluderende overfor alle elever. Elever skal oppleve et skolemiljø hvor det faglige og sosiale fellesskapet er utviklende. I noen sammenhenger krever det utstrakt individuell tilrettelegging.

Og videre: Habilitering innebærer bistand til å oppøve nye funksjoner og ferdigheter som vedkommende i utgangspunktet ikke har hatt. Det har som mål å utvikle funksjonsevnen, eller mestringsevnen, med sikte på størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Habilitering omfatter også nødvendig tilrettelegging av miljøbetingelser rundt barnet og familien

Oversatt til forståelig norsk, betyr dette at barn med behov for personlig assistanse for å delta på alle arenaer i skolen, herunder friminutt har rett på dette.

Trygt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Dette er skjerpet i en endring av opplæringslovens § 9A.

Barn som ikke gis nødvendig bistand til å kunne være deltagere i skolens friminutt blir aktivt eksludert fra en vesentlig del av skolehverdagen. Selv om det ikke er uttalte læringsmål for friminutt, er det et viktig inngangspremiss at skolen tilrettelegger for likeverdig deltagelse i alle arenaer.

Vi har tidligere også hatt en prinsipputtalelse omkring retten til assistanse i SFO tida – som er å finne på http://www.hbf.no/assistent-i-sfo-tida/

45 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page