top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Avlastning og transport

Oppdatert: 2. feb. 2023

HBF får ofte spørsmål om dette med transport til og fra avlastning. Det være seg avlastningsbolig eller privat avlastning. Transport til og fra avlastning skal være vederlagsfri.


Grunnlag Avlastningstiltak er et tilbud kommunen plikter å ha etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og har til hensikt å være støtte for pårørende. Støtte for å forhindre utmattelse, gi nødvendig tid til avkobling, ferie og fritid for pårørende som står i en meromsorg.


Gjeldende rett Avlastning er en ordning som har røtter tilbake i eldre sosiallovgivning og dagens helse- og omsorgstjenestelov har inntatt prinsippene i denne. Fra veileder til nasjonalt tilsyn i 2007 heter det:

I rundskriv I-1/94 s. 74 (om avlastningstiltak) heter det at ”tjenesten omfatter også ledsager, transport, mat og liknende”.I brev av 26.9.1996 fra tidligere Sosial-og helsedepartement til Alstahaug kommune heter det at ”dette skal forstås slik at avlastningstiltak skal inneholde transport til og fra hjem/avlastningshjem, ledsager og mat i de tilfellene det er behov for det”.

Herunder skal kommunen i det de fatter vedtak om avlastning også treffe vedtak om transport. Det er ikke kommet noen rundskriv eller bestemmelser som opphever sosialtjenestens bestemmelser på dette punktet, følgelig er innholdet i rundskrivet fra 94 og senere fortolkniger gjeldende.


Barn og unge med funksjonshemming har også med hjemmel i opplæringsloven § 7-3 utvidet rett til transport. Ikke bare til skole, men også til og fra SFO. Dette er behørig omtalt i tolkningsuttalelser hos Utdanningsdirektoratet.


Hjelpemidler Barn og unge med avlastningsvedtak har ofte et stort hjelpemiddelbehov. Mange hjelpemidler er relativt romstore og blir brukt ved ulike situasjoner, eksempelvis spesialtilpasset stol for dusj / toalett, stå- og gåstativ og ulike aktivitetshjelpemidler i tillegg til en velfylt bag med tøy mm. Det grunnleggende er at avlastningsoppholdet for barnet skal være så godt som hjemme, hjelpemiddelbehovet er det samme. Det utløser også et transportbehov.


En pappa i HBF var tidligere nødt til å kjøre halve byen rundt for å levere nødvendige hjelpemidler på avlastningsboligen fordi skoleskyss hadde begrenset med plass. Via kommunen han bor i fått avklaring via fylkesmannen og Helsedirektoratet og i e-postrunden mellom fylkesmannen og direktoratet står det:

«Jeg er fortsatt litt usikker på om denne besvarer spørsmålet jeg fikk fra Trondheim kommune som dreier seg om transport av hjelpemidler til barnet. Barnet hentes hjemme av kommunal felles transporttjeneste om morgenen og blir kjørt til skolen. Det blir hentet av den samme transporten på skolen og kjørt direkte til avlastningen. På grunn av at dette er fellestransport er det ikke plass til hjelpemidlene som barnet trenger for å kunne benytte avlastningen. Far må derfor kjøre hjelpemidlene fra hjemmet og til avlastningen. Det er ikke opplyst hvilke hjelpemidler dette er eller hvor lang avstand det er fra hjemmet til avlastningen.Flere kommunen har uttalt at «det må medbringes nødvendige hjelpemidler til avlastningen»

Helsedirektoratet ved jurist Ann-Kristin Wassvik svarer følgende:

«Vi tenker vel at det må løses på samme måte, dvs. at hvis det å ha ansvaret for transport av hjelpemidlene vil redusere foreldrenes/familiens effekt av den innvilgede avlastningen i nevneverdig grad, så bør kommunen ta seg av transporten av hjelpemidlene. Det kan med andre ord ikke svares et enkelt “ja” eller “nei”; det må bli en konkret vurdering».

Dette betyr i klartekst at foreldre skal slippe å kjøre ekstra dersom det ikke er plass til alle hjelpemidlene som er nødvendig for at avlastningsoppholdet skal være godt for barnet og familien.


Kommunal praksis Enkelte kommuner velger likevel å legge ut offentlig informasjon som for eks at (hentet fra noen tilfeldige kommuners nettside om avlastning):


Transport til og fra avlastning besørges av foreldre/foresatte.
Transport med betaling for den omsorgstrengende til og fra avlastningsoppholdet må være ordnet av pårørende.

Slike formuleringer er ikke uvanlige, og etter HBFs syn ulovlig og i strid med Helsedirektoratets forståelse.

Kommuner som opererer i strid med hva man finner i annet lovverk og fortolkninger til dette, er det grunn til. ta det opp. Enten som forelder til kommunens administrative ledelse eller ved hjelp av en brukerorganisasjon. HBF bidrar ovenfor våre medlemmer.


Barn med funksjonshemming har etter Opplæringslova § 7-3 rett på skyss til og fra skole, og Utdanningsdirektoratet har også her tydeliggjort at elever med vedtak om avlastning og har rett på å få skyss til og fra avlastningsstedet om det er et offentlig vedtak som ligger til grunn.


HBFs merknader En ting er enkeltkommuners praksis med å unngå transportansvaret. En annen problemstilling er barn som i det daglige ikke har transport mellom hjemmet og skolen. Og barn med usynlige handikap og deres familier har gjerne et avlastningsbehov. Selv om det ikke foreligger et vedtak om transport i det daglige, kan det likevel være behov for transport ved avlastning.

1 114 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page