top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Avlastningskutt

Handikappede barns foreldreforening reagerer svært sterkt på forslag om kutt i Halden kommune.

I Halden kommunes budsjettforslag for 2020 planlegges det å ta tilbake driften av avlastningstjenester som i dag kjøpes av private institusjoner. Dette er vel og bra, men ikke når det foreslås et redusert tilbud for ungdom og unge voksne, fordi kommunen skal spare to millioner.

Det er nesten så man ikke tror det man leser i denne saksfremstillingen.

Kommunens behov for å spare penger trumfer foreldrenes behov for nødvendig avlastning. En helg er fra fredag ettermiddag til søndag kveld. De aller fleste av oss som ikke jobber turnus har fri hver helg. Foreldre til barn med store bistandsbehov jobber 48-timers vakter i helgene, nettopp fordi barnet har behov for så mye hjelp at de ikke kan overlates til seg selv, dra på kino, i bursdager eller på overnatting hos venner. Foreldrene må være til stede 24/7. Dette er grunnen til at disse foreldrene trenger å ta seg inn igjen, trenger en helg til å lade batterier, til å ivareta de andre barna i familien, som kan få ha mamma og pappa litt for seg selv. Og for den som ikke kjenner til omfanget av antall innvilgede dager avlastning i løpet av et år – for de aller fleste familier er dette gjerne en helg per måned.

Handikappede barns foreldreforening (HBF) reagerer svært sterkt på dette forslaget, og vi har mottatt mange henvendelser fra opprørte foreldre, som er redde for utviklingen.

Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal hindre overbelastning og gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. Det er foreldres ønske om pårørendeomsorg (altså avlastning) som ligger til grunn for den kommunale plikten, og tilbudet skal utformes i samarbeid med dem.

På godt norsk – avlastning skal lette omsorgsbyrden. Nå ønsker Halden kommune å endre dette – som de selv skriver «-Jeg forstår at ikke alle vil like at vi fjerner noe av friheten til selv å velge når du vil ha avlasting. Samtidig er det slik at kommunen vil spare to millioner kroner i året, ved å legge denne avlastningen til mer normal arbeidstid grunnet mindre behov for helligdagstillegg.»

Ansatte i kommunens sykehjem jobber turnus, både helger og helligdager. Dette er problemfritt, og de ansatte har forutsigbarhet gjennom sine turnuslister. Når det gjelder ansatte i avlastningsboliger, skal deres angivelige behov for «økt stabilitet og færre små stillinger» få forrang foran familienes behov.

Kommunen mener altså at foreldrenes behov for nødvendig fritid og ferie skal dekkes gjennom avlastning på ettermiddager og frem til lørdag klokka 18. «Som en del av budsjettforslaget for 2020 foreslår kommunens administrasjon at slik avlastning i hovedsak skal tas ut på hverdager eller på lørdager før klokken 18. I dag er det en del familier som benytter retten til avlastning i helgene eller som samler opp slik avlastning for lengre perioder. For kommunen gir det store ekstrautgifter fordi det generer kostbare vakttillegg. Derfor vil vi legge mest mulig av avlastningen utenom søndager og helligdager.»

Les disse setningene et par ganger til. La de synke inn. Høres dette greit ut? Sett dere selv i samme situasjon. Ville det vært greit aldri å ha en hel helg fri? Det er tull å understreke i saksfremlegget at «det skal gjøres individuelle vurderinger» – det ligger i sakens natur at individuelle vurderinger alltid må gjøres når slike vedtak fattes.

Hvor mye sparer Halden kommune når foreldrene møter veggen, og kommunen må tilby heldøgnsomsorg til disse barna, foreldrene blir sykmeldt og i verste fall uføretrygdet? Er det en ønsket situasjon? HBF mener forslaget er fullstendig urimelig, det bryter med loven og barns beste. Vi forventer at politikerne skjønner alvoret, setter seg ordentlig inn i saken, og ikke følger rådmannens innstilling.

9 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page