top of page
Design uten navn (16).png
Bygge om og å bo HJEMME!

TILPASSE BOLIGEN TIL BEHOVET

Velkommen hjem. Å leve med meromsorg betyr også en del for hvordan en må tilpasse hvordan en bor. Mens familier flest kan klare seg i en mindre leilighet, vil det fort dukke opp behov andre familier ikke må tenke på. Vi forsøker å samle gode tips og råd på vegen. 

De færreste norske boliger er i dag universelt utformet. Universell utforming er et begrep som brukes for å beskrive at bolig er utformet slik at de fleste kan benytte seg av den. Slikt reguleres i såkalte byggetekniske forskrifter. Disse forskriftene endres og gjeldende forskrift omtales som TEK-17. Her finnes det beskrivelser av hva som er akseptable mål for at bygninger skal være funksjonelle. 

Disse byggeforskriftene, både nåværende og tidligere er ikke alltid nok. Minstekravene er for alminnelig bruk og beskriver ikke alltid behovene en familie har for særskilt tilrettelegging av boligen. 

HJEMMESYKEHUSET

Noen barn er stabilt ustabile og hjemme i meromsorgsfamilier krever det særskilt tilrettelegging. Hjemmet blir både familiens hjem og et sted hvor det er behov for tildels store hjelpemidler.

Plass er ofte en utfordring og minstekravene for byggeforskrift er innbyggere. 

DA MÅ ENDRING TIL SAMMEN!

Artboard 1.png
Image by Chris Slupski

LEDSAGERBEVIS FOR ALLE

Alle barn er barn, uansett alder. HBF har over tid påvirket flere kommuner til å endre hvordan kommunene praktisere ledsagerbevisordningen. Det er kommunene selv som fastsetter nedre aldersgrense for ledsagerbevis.

Vårt grunnlag for endring av ordningen med Ledsagerbevis har røtter tilbake til 2017 hvor vi fikk til første endringer. 

LEDSAGERBEVIS PÅ FERIE

Ferietid. Kongeparken, Dyreparken, Hunderfossen, Bø Sommerland, Tusenfryd. Høydepunktet for mange barn og unge.

Men hvordan er det å komme dit og ha behov for ledsager under oppholdet. De aller fleste fornøyelsesparker praktiserer såkalte “først i køen” ordninger og vis hensyn løsninger. HBF gir deg oversikten. 

Artboard 1.png

INFO TIL POLITIKERE

Hvordan kan du som folkevalgt gjøre en forskjell? 

Vi hjelper deg slik at du kan bidra til en enklere hverdag for innbyggerne du representerer.

Vi samarbeider godt med alle partier og organisasjoner om en sak som lett lar seg fikse lokalt. 

Ring Oss

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page