top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Briller til besvær

Se for deg at brillene går vegg i mellom, eller bokstavelig talt tygges i stykker. Dette er realiteten til mange familier med handikappede barn. Mens omleggingen av brilleordningen for familier flest, har vært et bidrag i brilleøkonomien, opplever mersomsorgsfamilier utgifter som øker.

Briller liggende på et bord, med store skraper.
Brillene til en gutt på 13 år, som bærer preg av å være godt brukt.

En av de mindre populære endringene forrige regjering gjorde, var å endre på brillestøtte til barn. Nåværende regjering lovde å gjøre bedringer. I fjor sommer kom en, for mange, etterlengtet endring. Barnebriller skulle innlemmes i en brillestøtteordning frem til barnet er 18 år, for alle. Alt vel så langt, men for familier med funksjonshemming blant barna er det noen utfordringer: Den nye ordningen gjelder kun én brille per kalenderår. Utgifter til reparasjon dekkes ikke.

Brillene vegg i mellom

Barn og unge med funksjonsnedsettelser finnes i mange ulike varianter. Noen er med vansker med å regulere seg selv, slik at brillene kan bli ødelagt i affekt. Det å ikke skjønne konsekvensene av egne handlinger betyr at brilleforbruket overstiger det antallet Regjeringen har satt som grense for støtteordningen. Barn med ulike funksjonsnedsettelser er gjerne med sammensatte utfordringer og det er mange av disse barna som har behov for synskorreksjon. Gjerne korreksjoner med sterk brillestyrke og eller spesialslipte brilleglass. Det koster skjorta. Brillene er uansett nødvendige, skal barna kunne se godt, orientere seg. Ta i mot omgivelsene og orientere seg. Å være uten briller er et ikke alternativ. Dermed er det foreldre som må punge ut.

Tygger i stykker

En av barna det gjelder er en 13 år gammel gutt med utviklingshemming. Fordi han tar alt i munnen, og tygger for å smake på, går det med brillene som det gjør med mye annet. De får bitemerker og blir ødelagt. Han har sterke briller og uten brillene på, er han - om mulig - enda mer hjelpesløs. Manglende synskorreksjon er både slitsomt og uforsvarlig for guttungen, brillene er rett og slett nødvendige hjelpemidler i hverdagen.

Vi har et forbruk på fire fem briller i året, og dette er briller som koster flerfoldige tusen. Brillestøtten fra NAV er kun en dråpe i havet og gjelder kun et par årlig.

Far


Han er ikke alene med å være fortvilt over barnas behov for briller. Daglig avslår NAV mange søknader om støtte til briller for barn som har ulike funksjonsnedsettelser. Dette er gjerne briller som koster mange tusen kroner og hvor det er foreldrene som blir sittende med regningen.

Ingen andre støtteordninger

Det finnes enkelte ordninger som skal avhjelpe økonomiske skjevheter på grunn av funksjonsnedsettelser. Den mest utbredte er NAV eller Folketrygdens grunnstønad. Dette kan være til å dekke ekstrautgifter til drift av tekniske hjelpemidler, transport, fører- eller servicehund, spesialdiett, klær, sengetøy, sko og støvler. Briller inngår ikke. Meromsorgsfamilier med brillebarn risikerer derfor å sitte med merutgifter i på mange tusen kroner. Mange av disse barna fikk støtte inn under den gamle barnebrilleordingen, som de nå faller helt utenfor. Regjeringen har ikke lagt opp til avbøtende tiltak eller åpnet opp for endring i grunnstønad.


Barnas beste

Det skal ikke være foreldres økonomiske evne som avgjør om barna skal få de brillene de har behov for. Meromsorgsfamiliene er en gruppe familier med mer krevende hverdager, og det er beinharde prioriteringer som må legges til grunn for alt. En brille som har gått vegg i mellom eller er tygget i filler, medfører at barnet trenger nye. Nye briller, som er tilpasset og funksjonelle. Dette er ikke designer- eller motebriller, det er nødvendige hjelpemidler og det kan syne som om det er et hull i velferdsstaten når våre barn faller utenfor.


Enkel løsning

Det finnes egentlig enkle løsninger, hvor barn med innvilget forhøyet hjelpestønad innrømmes et ubegrenset antall briller og satser som dekker et reelt hjelpemiddel og ikke en symbolsk støtte. Dette er ikke familier som ber om briller fordi det er gøy eller fordi ungene ønsker et "smykke" i ansiktet. Det er familier som ønsker det beste for barna, som trenger briller for at barna skal utvikle seg best mulig. Gode briller i tilstrekkelig omfang betyr også mindre frustrasjon for barna det gjelder. Resultatet kan være mindre utagering, bedre livskvalitet og er for oss en åpenbar gevinst. Vi ser frem til at dette tas tak i.


325 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page