top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Changing places

Oppdatert: 7. mar. 2023

Kan du tenke deg å legge seg ned på gulvet på et offentlig toalett for å bli kledd naken? Svaret sier seg selv for de fleste. HBF ønsker med dette å sette fokus på mangelen av changing places i Norge. Eller fasiliteter for unge og voksne på norsk.

Hva gjør du i det barnet eller ungdommen trenger et skift? Mange barn og unge med funksjonsnedsettelser har utfordring ved ordinær bruk av toalett, og må derfor ha tilpassede fasiliteter. Rundt om i offentlige bygg er det HC toalett av ymse kvalitet, og noen har stellebord. Men stellebord for baby funker dårlig når barn og unge vokser til. Hindrer livsutfoldelse Begrenset tilgang til gode offentlige stellerom medfører at barn og unge ikke kan delta likeverdig på ulike kulturarenaer. Dess eldre barn blir, dess større utbytte har de av ulike aktiviteter, men det krever tilgjengelighet. I det er tretten år er kanskje Markus og Martinus det største i verden. Minnene fra å være på Holmenkollen som liten, det oppleve fotballkamp på Ullevål eller Lerkendal eller stadion i hjembyen. Hvor mange barn har ikke de minnene med seg brent inn i hukommelsen.

– Det er der det skjer, men om du sitter i rullestol og risikerer å “gjøre deg ut” – hva da? Svært få offentlige steder har fasiliteter for å skifte om du sitter i rullestol eller ikke kan nyttigjøre deg av Ikke egnet for barn over tre år Foreldre forteller at de har skiftet bleier på de mest underligste steder. Stellebord rundt om er ofte for små og for spinkle. Noen ganger er rett og slett forholdene så dårlige at en må fortsette videre med full bleie. Derimot er det svært vanlig at de aller fleste har et eller flere stellerom for babyer og barn under tre år.

Byggeforskriftene stiller ikke krav om slike stellerom på offentlige bygg. I en eldre veileder til teknisk forskrift heter det likevel som anbefalt tilleggsytelse: Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. I liten grad finnes slike stellerom, selv om det nå er etablert ved enkelte lufthavner. Etter hva HBF erfarer, gjelder dette Avinor TRD Værnes og sykerommet på OSL Gardermoen. Utover dette er det fint lite viktige reiseknutepunkt som har etablert slike stellerom.

Ikke bare transport – også kultur Behovet for stellerom gjelder ikke bare når en er på reise. Det kan like gjerne være mens en er på større arrangementer, festivaler og steder hvor store menneskemengder samles. Gratiskonsert på Rådhusplassen i Oslo kan fort samle 40.000 publikummere, og for noen blir mangelen på stellerom en barriere som gjør at en ikke blir en del av dette. I så henseende er det både et offentlig og arrangøransvar å sikre at slike fasiliteter finnes og at det er opplyst om.

Behov for felles skilting

Ikon som forteller at her finnes changing place, eller stellerom for unge og voksne.

De få stellerommene som finnes er lite kjent for folk flest. Skal de bli tatt i bruk, er det derfor viktig at steder som faktisk tilbyr stellerom av denne typen tydelig viser hvor de finnes. Det trengs informasjon utover at det er et HC toalett eller at det er stellerom for barn, som i dag er vanlige skilt å finne i offentlige rom. Med utgangspunkt i en bevegelse i Storbritannia, er det laget et ikonsett som lett lar seg innarbeide for alle steder som tilbyr fasilitetene.


Omfang Handikappede barns foreldreforening har spurt HELFO om oversikt over antall barn og unge det gjelder. Ut i fra oversikt over barn og unge som får dekket bleie ut i fra blåresept, kan vi anta at det for hvert kull er ca 3000 barn og unge rundt om i landet som har behov. Dette er personer under 18 år (ca 200 per årskull over 3 år). I tillegg kommer alle over 18 år som også har tilsvarende behov. Dessverre er det slik i dag at mange ikke får den livskvaliteten de burde ha, nettopp på grunn av manglende tilrettelegging.


HBF ønsker derfor velkommen alle kommuner, kulturarrangører og kollektivknutepunkt som legger til rette for stellefasiliteter. Først når disse er på plass og de er allment tilgjengelig, kan vi snakke om at samfunnet tilrettelegger for full deltagelse.

76 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page