Dette er omsorgsordningen

Ved sykdom hos barn mellom 0-12 (18) år har man rett til omsorgsdager (sykedager for barn) 
Nav selv beskriver ordningen slik på sine hjemmesider:

  • Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som «hjemme med sykt barn-dager». Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har omgangssyke.
  • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår.
  • Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
  • Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
  • Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis:
    1. du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
    2. den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt