top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Digitalt førstevalg?

e-Boks og Digipost. Du har kanskje hørt om det før. Digital postboks for innbyggere i Norge. Der hvor du skal motta post digitalt og sikkert, all post fra det offentlige på et sted og du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Digitalt førstevalg. Flott, men hva med post til barna?

Håvard Ravn Ottesen hro@hbf.no

Handikappede barns foreldreforening har medlemmer som alle er storbrukere av offentlige tjenester, det være seg kontakt med helsevesen, NAV og kommune. Utfordringen med digital postgang er at svært mange ganger sendes brev til barnet selv og ikke til foreldre. Normalt har barn ikke digital postkasse, og ny personvernlovgivning gjeldene fra mai 2018 har nedre aldersgrense på 13 år for at et vanlig barn selv kan få selvbestemmelse. Digital post til barn blir derfor i stedet sendt analogt i posten som brev på papir.

To uker gamle vedtak Digitalt førstevalg gjør at offentlige etater ikke lengre trenger å sende ut brev fysisk. Elektronisk signerte brev dukker automagisk opp i den digitale postboksen i det byråkratiet har ferdigbehandlet saken. For folk flest, så enkle ting som selvangivelsen på nett. De som ikke har digital postkasse må vente en god stund før det offentlige sender ut brevet. Forståelig nok, også et vektig argument for å skaffe seg en digital postkasse. HBFs medlemmer mottar en nær uendelig strøm av papirer fra det offentlige. Kommunale saksbehandlere som trykker “ferdigstill” i kommunens saksbehandling, digital signatur og saken er ute av syne. Familien får endelig vedtaket om nødvendig avlastning, som de har ventet på i to måneder. Skuffelsen var stor da samme familie tok kontakt for å purre opp vedtaket. De hadde ennå ikke mottatt noe.

Kommunens ansatte sender ikke lengre ut brev. Det skjer automatisk gjennom saksbehandlingssystemet. I og med at saksmappa til familien er registrert på barnets navn, er det barnet som blir mottager. Barnet har ikke digital postkasse hos det firmaet kommunen har formidleravtale med. Det betyr at brevet blir liggende på “vent” i tilfelle innbyggeren oppretter en digital postkasse, for så å sendes med kommunal post fra formidler til mottager. Dette tar gjerne en, en og en halv uke. Og selv om posten skal frem, er fremsending av noe som gjerne medfører inntil en uke ekstra. Følgelig får familien vedtaket i postkassen først to uker etter at det er ferdig.

Følgebrev i forvaltningssak – digitalt førstevalg


Digital ID for barn For å opprettet digital postkasse, må en ha en sikker identifisering. Det betyr BankID, Buypass ID eller Commfides, som alle er tilbydere av digital sikker ID for innbyggere i Norge. Utfordringen er at nedre aldersgrense for slik er 13 år, og foreldre til handikappede barn vet at det er store mengder papirer mellom det offentlige og familien fra 0-13 år. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for gjennomføring, og påpeker at de stadig tar opp problemstillingen ovenfor departement og andre.

Likevel, endringen i personvernlovgivningen i mai 2018 gjør det ikke enklere. Et barn med BankID under tolv år vil i prinsippet kunne signere avtaler barnet ikke er kapabel til å forstå konsekvensene av. Handikappede barn med kognitiv svikt vil kan hende aldri evne å se konsekvenser og derav også må påregne et vergemål den dagen de fyller 18 år. Digital ID og post til barn er et digitalt minefelt hvor behovet for tidlig informasjon blir skadelidende.

Difi skriver i en e-post

Så lenge det ikke finnes noe fullmaktsregister i Norge så vil det ikke være mulig å få en eID med sikkerhetsnivå 4 på noen man er verge for. Vi håper at dere som opplever dette problemet tar det opp i de fora dere kan. Difi kan desverre ikke gjøre noe med de reglene som ligger til grunn for utlevering av eID annet enn å peke på utfordringene for dere som skal hjelpe.

For voksne er det riktig at det ikke finnes fullmaktsregister. Men Difi glemmer en ting; folkeregisteret har oversikt over hvem en har foreldreansvar for. Dette er allerede effektuert for helseopplysninger under min helse på www.helsenorge.no. Her vil foreldre til barn under 12 år finne helseopplysninger om barn de har foreldreansvar for. Derimot, å motta digital post fra kommunen er ennå en umulighet.

Forbedringspotensiale Norske kommuner ruller i dag ut digitalt førstevalg i stor stil, hver og en med sin lokale variant. Foreldre i Handikappede barns foreldreforening er storbrukere av offentlige og kommunale tjenester, det være seg kommunale helsetjenester, behov for tilrettelegging i barnehage og skole. Søknader og diverse om hjelpemidler i NAV med videre. For et barn som venter på hjelp er ekstra dager i ventetid unødig. Det kan til og med være kritisk. Timeavtalen som plutselig det var rom for, kunne ingen møte opp på, fordi innkallingen ikke kom frem i tide.

I mengden papirer som kommer inn i en husstand hvor barnet har ekstra behov, er det lett at papirer blir forlagt. Å lete i et papirbasert arkiv er utfordrende, mens en fulldigital løsning åpner for å kunne søke. Den klassiske tilbakemeldingen fra foreldre er at de har ringperm på ringperm med papirer. Som om en ikke har annet å ta seg til enn å sortere vedtak i en allerede krevende omsorgssituasjon.

Personer med foreldreansvar til sine egne barn bør derfor kunne ha fullmakt til å representere sine barn. Digitalt førstevalg kan ikke bare gjelde barnets resepter, det må også gjelde kommunetjenester og NAV. Det digitale Norge er ikke heldigitalt før dagens foreldre og kan digitalt representere sine barn.

27 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page