top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Oppdatert: 7. apr.

Notere, notere, telle, telle, summere, summere. Å dokumentere barnets tilstand er krevende. Det finnes mange ulike varianter der ute, men ikke alle er like enkle. Vi har derfor laget vår superenkle analoge døgnklokke som er til fri nedlastning.

Mange foreldre har møtt byråkratiets dokumentasjonskrav som utfordrende, og i svar fra forvaltningen får en ofte beskjed om at det er krevende å ha barn, uansett funksjonsevne. Det å ikke bli trodd eller møtt på en god måte gjør noe med samarbeidet. Dokumentere dokumentere dokumentere

Mange ytelser og bistand fra hjelpeapparatet oppleves som uoverkommelige ting å nå. Ofte er dokumentasjon på meromsorgen mangelvare. Gapet mellom omsorgen våre familier gjennomfører og hva som er såkalt normalomsorg er ofte stort. Selv om foreldreansvaret er absolutt jf barneloven, er det også nødvendig med et sterkt samfunn som gir familiene rimelig mulighet til å leve likeverdige liv.


Å dokumentere hva familien yter av meromsorg for barnet gjennom døgnet er en krevende øvelse og mange instanser ber om omfattende døgnklokker. Det kan være utfordrende når få døgn er like. Barn kan være stabilt ustabile, som er utmattende i seg selv. Analog døgnklokke er derfor et verktøy som gjør det enklere å dokumentere. Krever ingen datakunnskap

En trenger kun en utskrift, fargeblyanter og penn. Da kan en fylle ut etter eget ønske og fordi ingen barn er like, vil det være forskjell på hva man ser etter. Døgnhjulet er kanskje kjent for de som har gjennomført søvnregistrering på kolikkbarn, mens det for barn med ulike funksjonsnedsettelser kan være uendelig hva en har behov for å registrere. Strukturert informasjon gjør det også enklere å se sammenhenger man ellers ikke tenker over, men som vil være veldig verdifullt for både foreldrene og laget rundt. Vi har jobbet lenge med en digital versjon, som vi har valgt å skrote, foreløpig. Det fordi en forelder uttalte følgende

Jeg hater excel, og orker ikke å sette meg inn i et sånt system nå. Jeg trenger det enkelt, rett frem og uten stress. Jeg har mer enn nok i døgnet mitt til at jeg skal sloss med å fylle inn i tabeller.

Forelder i referansegruppen


Derfor finnes den analoge døgnklokka for fri nedlastning på lenka under (Av tekniske årsaker sier nettbutikken "kjøp nå" - men klokka er 100 prosent gratis). Etter du har gjennomført, får du e-post med nedlastning av PDF fil til utskrift.


Anbefalt av helsesykepleiere og barnekoordiatorer

HBF har i utviklingen av døgnklokka vært så heldig å kunne teste ut døgnklokka på utvalgte helsesykepleiere og barnekoordinatyrer, som umiddelbart har tatt til seg døgnklokka. Å ha gode verktøy i arbeidshverdagen og i samarbeidet med familiene er viktig. Denne døgnklokka er enkel og kan benyttes av alle.

Døgnklokka har jeg tatt i bruk med en gang jeg fikk tilgang. Det er mange familier som vil ha nytte av et slikt verktøy som jeg kan levere fra meg med enkel veiledning.

Helsesykepleier på helsestasjon


Det første møtet med barn med ulike funksjonsnedsettelser skjer ofte på helsestasjonen og gjerne før barna får barnekoordinator. Døgnklokke er vanlig i helsestasjoner for søvnkartlegging, men for meromsorgsbarn er det flere variabler som kan og bør kartlegges. HBFs døgnklokke skiller seg ut med å være ekstremt fleksibel. Enkle tips i bruken kan derfor være lurt.

La døgnklokka følge mellom hjem og dagtilbud Snakk sammen med barnehage / skole / SFO om at dere er i en kartleggingfase og at dere fyller ut døgnklokke på bestemte variabler.

  • Lag en "MASTER" som viser fargekode og tall / bokstaver

  • Register gjerne flere ting samtidig, men ikke for mange - er det mye som skal registreres, lag heller to eller flere klokker.

  • Pass på at det følger med nok "fargestifter" - som mer enn gjerne er såkalte markeringstusjer.

  • Se til at det følger med skriveunderlag, stiv kartong eller lignende.

  • Etter at døgnklokka er fylt ut, lagres den hjemme

  • Anse dagsutfyllingen som en "kladd" som renskrives


GDPR vennlig

Den observante bruker har kanskje sett at vi i HBF ikke lar lagt inn navn til barnet i skjemaet. Det å be dagtilbudet registere tidspunkt for til eksempel måltid, toalettbesøk i en tom døgnklokke uten navn er ikke journalføring, men notater i samarbeid mellom hjem og dagtilbudet. I og med at dataene samles og lagres hjemme for renskriving, er det lite risiko for at personsensitiv informasjon kommer på avveie. Det er også slik at en døgnklokke alene kun er et øyeblikksbilde av barnets tilstand.


Enkelt verktøy med stor nytte

Summen av flere øyeblikksbilder gir stor merverdi til foreldre og laget rundt. Å ha noen døgnklokker over litt tid gjør at en relativt enkelt kan dokumentere meromsorgen en står i, og ikke minst at en finner løsninger som er til beste for barnet og familien.


Et godt verktøy som kan løse mange dokumentasjonsbehov. Veldig glad for at det er lett tilgjengelig for alle som trenger det, uten at det er låst til noen diagnose.

Barnekoordinator i pilotgruppen

1 775 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page