top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Ekspertutvalget om CRPD - lansering

Mandag 15. januar er dagen hvor regjeringen mottar rapport om hva som skal til for at CRPD skal inkorporeres i Norsk lov. Det vil hva som skal til for at FNs menneskeretter for funksjonshemmede skal ha forrang for Norsk lov. Likestillings og diskrimineringsombudet har allerede før jul levert sin alternative rapport. HBFs leder Annette Jensen er tilstede under overrekkelsen.Du kan selv se overrekkelsen live:Tydelig på at det er på høy tid

Annette Jensen er leder for en forening hvor foreldre ser barna vokser opp i et samfunn hvor de uten at CRPD er innkorporert i Norsk lov blir annen rangs borgere. Barn og unge som alle vil det beste, men som systemet ikke gir de mulighetene ethvert menneske fortjener. Annette Jensen er spent og forutsetter at regjeringen nå gjør grep, slik at de følger opp de politiske forpliktelser de har gitt i sin regjeringserklæring og uttaler:

Nå er det på høy tid å gjøre ord til handling

Omfattende endringer 7. desember lanserte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sin alternative rapport. Denne var egentlig tenkt å komme samtidig som regjeringens oppnevnte komite skulle lansere sin, men kom i forkant - da regjeringens utvalg ble forsinket. I LDOs rapport kommer det frem at minst 30 norske lover må endres. Dette er viktig for full samfunnsdeltagelse for funksjonshemmede. Passnektelse En av lovene som må endres, er passloven, hvor det svart på hvitt står at utviklingshemmede kan nektes pass og tilhørende dokumenter på grunn av sin funksjonshemming. Dette var et tema blant annet i NRK før helga, hvor de hadde en sak om ei mor hvor sønnen ikke fikk pass. Ikke bare anledningen til å reise utenlands er diskriminerende, nektelsen gjør at en mister mulighet til kunne legitimere seg - da nektelsen også innebærer retten til nasjonalt ID kort, som for målgruppen er eneste mulige legitimering om en ikke har pass eller førerkort. Ironisk nok krever regjeringen at personer som møter på rapportlansering i dag, faktisk må legitimere seg med enten pass, førerkort eller nasjonalt ID bevis. Med andre ord, dagens lovverk hindrer mulighet til deltagelse i samfunnsdebatt og demokrati for funksjonshemmede. Lang liste Det er et paradoks at Norge, som er et land med særskilt økonomisk ramme og ressurser, er såpass sendrektig i å få til full aksept av funksjonshemmede som likestilte samfunnsborgere. Selv om lista er lang, er den ikke uoverkommelig og nå er det å gjennomføre det slik en best klarer å spise en elefant: I små biter - til en er i ferdig. Vi forutsetter at nå slutter utredningene og at en begynner å fortære de små porsjonene til en har fullført hele måltidet.

97 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page