top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Er en selvfølge en selvfølge

Du tar for gitt, at du blir tatt på alvor som individ. At du blir inkludert og ikke forskjellsbehandlet. Du ser det som en selvfølge, at du får de samme mulighetene til utdanning som alle andre.

Du har gode grunner for å ta dette for gitt. Det representerer grunnleggende rettigheter som er viktige og selvfølgelige for de fleste.

Finn fem feil:

Det er lett å forstå at alt dette er like viktig og grunnleggende for barn med funksjonsnedsettelser. Det er ikke lett å forstå hvorfor det ikke er like selvfølgelig.

Vi deler gjerne forskningen som ligger til grunn for følgende fakta:

  1. 8 av 10 grunnskoler i Norge har mangler som gjør at funksjonshemmede barn ikke får gå på skole sammen med sine venner fra nabolaget.

  2. Mange funksjonshemmede elever har en vanskelig skolegang. Mange tas ut av ordinær undervisning og mistrivsel er vanlig.

  3. Mange foreldre opplever ikke at skolen legger til rette for barnas faglige og sosiale utvikling.

  4. Elever med funksjonsnedsettelser trives dårligere og presterer mye svakere enn andre barn.

  5. Mange elever med funksjonsnedsettelser føler seg sosialt isolert.

Din funksjonsevne sier ingenting om deg som menneske, om dine indre kvaliteter, om dine tanker og holdninger. Om dine verdier. Eller om dine drømmer. Men din funksjonsevne sier ofte noe om dine muligheter for å leve opp til dine rettigheter. Det må vi gjøre noe med.

HBF jobber hver dag for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får rettighetene sine innfridd. Og derfor trenger vi din hjelp. Foreldrenes hjelp. Skolenes hjelp. Politikernes hjelp. Vi trenger alles hjelp.

Stortinget skal 9. mars, dagen etter kvinnedagen – 8. mars, votere om FNs tilleggsprotokoll for funksjonshemmede skal inntas i menneskerettighetsloven her til lands. Det på lik linje som FNs kvinnekonvensjon, barnekonvensjon med flere. For oss handler det om å være likestilt som mennesker, at våre barn skal ha like muligheter uansett funksjonsnedsettelse. At det ikke er A og B lag av mennesker, men at alle har lik verdi.

7 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page