top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Fedre like viktig

En pappa i livet. Farsdag. Mannsdagen. Er menn det sterke kjønn? Usikkert, når en ser på det med å være foreldre til funksjonshemmede barn. Barnet har en far også!

Handikappede barns foreldreforening er en organisasjon som jobber uavhengig av kjønn. Vi vet likevel at svært mye av fokus til å være foreldre til barn med nedsatt funskjonsevne svært ofte blir fokusert på å mødrene. Det hele begynner gjerne på nyfødt intensiv, hvor det hverken er plass til far og hvor det fra samfunnet er forventet at mor er den som er tilstede.

Å være pappa er like viktig som å være mamma. Ofte får en høre i møtet med mødre at far gjør sitt på andre områder. Enn det, i det likestilte norske samfunnet i dag. Normalen i ny barnelov er at omsorgsansvaret er fordelt 50 / 50 på begge foreldre, uansett kjønn.

Høsten 2022 satte regjeringen ned mannsutvalget. Da dette ble lansert, sa Likestillingsminister Trettebergstuen mellom annet at fedre oftere må kjempe for å bli anerkjent som fullverdige omsorgspersoner for sine barn. Vi er fryktelig glade for at det finnes gode ordninger for familiene, et av de er pleiepengeordningen som gir inntektssikring når en eller begge foreldre må være borte fra jobb. Men også her er det slik at hoveduttaket er kvinner.

Fedre bryr seg ikke mindre. Vi har stolte fedre i foreningen vår, på alle nivåer. Fedre i like mange varianter som vi har barn med nedsatt funksjonsevne. Likevel opplever svært mange av disse fedrene at når “systemet” tar kontakt, er det mor som blir kontaktet. Samfunnet må endres slik at det også i foreldreskapet av barn til personer med nedsatt funksjonsevne er likestilling. Det krever mer enn en fars- eller mannsdag. Det krever av hver og en av oss stiller oss selv spørsmålet, er vi her likestilte?

Rettighetene til foreldre barn med nedsatt funksjonsevne er i utgangspunktet likestilt. De er familier som familier flest, noen holder lag og andre skiller lag. Det foreligger ikke offisiell statistikk på omsorgsfordelingen mellom foreldre etter brudd i vår gruppe, men det er ikke utenkelig at mødrene blir hovedomsorgsytere i større grad enn fedrene. Noen ganger innebærer det også en ny partner, eller bonuspappa om en vil. Disse fedrene står i særstilling uten særlige rettigheter. I høyden kan de innvilges omsorgsstønad, mens de hverken har utvidet rett til omsorgsdager og lignende.

3 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page