top of page

Til deg som vil

valg 2023

For å forstå trengs KUNNSKAP

Våre medlemmer ønsker å leve et liv som alle andre. Det er en forskjell, de er meromsorgsfamilier. Det betyr at de er familier med behov gode offentlige tjenester. 

Handikappede barns foreldreforening er derfor glade for kunne gi deg kunnskap. For litt siden kom en bok: "Tung tids tale". Denne fikk Nordisk råds pris og ble lest av mange, til og med Statsministeren hadde boka med seg som lektyre da hun før pandemien fly over Atlanteren for å besøke USA. 

Vi mener boka er aktuell og beskriver hverdagen mange familier kjenner på. Derfor ønsker vi å gi deg et eksemplar. Slik at du får innsikt og kunnskap.  

Get On The List

Sign up to receive the first word when we go live.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page