top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Foreldre som ressurs

Olvard(4) har i dag vunnet sin kan hende viktigste kamp. Han har nå fått lov til å bo hjemme og slipper å overnatte på sykehjem.

Norge har ratifisert FNs Barnekonvensjon. Hensynet til barnets beste skal veie tyngst når avgjørelser skal tas og barn er direkte berørt.

Olvard er et barn med handikap, og kommunen har hittil valgt å ikke ta foreldrenes ønske om å la han bo hjemme til følge. I dag har foreldrene overtatt arbeidsgiveransvaret for nødvendige helsetjenester Olvard har krav på.

Olvard er ikke alene med å være barn som blir sendt på sykehjem. Rundt om i Norge sendes barn på sykehjem for avlastning. Det i sterk kontrast til nasjonale føringer og pålegg om at barn og unge skal ut av sykehjem og lignende tilbud.

Kommunens vedtak om å overlate arbeidsgiveransvaret til foreldrene er kanskje riktig i denne saken, men det fritar ikke kommunen for å finne enklere ordninger.

Alle barn er barn, og pårørende har rett på støtte fra kommunen til å finne de beste løsningene for barna sine. Barna og de pårørendes stemme skal vektlegges. Barn har som oftest godt av å være med foreldrene sine og kommunene plikter å se foreldre som en ressurs.

4 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page