Frokostmarkering

Frokostmarkering 28. februar, 08.30-10.30 på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Påmelding til ivar.stokkereit@unicef.no innen fredag 24. februar.

28. februar undertegner ti land tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. Det betyr at barn endelig får klagerett!

For å markere dette viktige gjennombruddet for barns rettigheter, og for å sette fokus på hva manglende signering vil ha å si for norske barn, inviterer vi til frokostmarkering på Håndverkeren i Oslo. Her vil Norges fremste menneskerettighetseksperter innlede om betydningen av denne historiske begivenheten.

Det vil blant annet bli holdt innlegg ved:
Professor Kirsten Sandberg, medlem i FNs barnekomité, Jon Wessel-Aass, daglig leder for International Commission of Jurists Norge, Malcolm Langford og Sevda Clark, doktorgradsstipendiater ved Norsk Senter for menneskerettigheter.

Tidspunkt: 28. februar, 8:30-10:30
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, inngang Kristian IV gate