Gratis SFO 5.-7. trinn og fripassasjer?

I høst er det slik at alle barn med særskilte behov og SFO fra 5.-7. trinn får dette gratis. Dette skyldes statsbudsjett for i år og iherdig interessepolitisk jobbing. En jobb vi er stolte av å ha vært med på å få til. 

Handikappede barns foreldreforening arbeidet med gratis SFO 5.-7. trinn over lengre tid, med tydelig påvirkning av folkevalgte i ulike kommuner og nasjonalt. Både alene og sammen med andre organisasjoner. Denne innsatsen har gitt frukter, som alle i høst drar nytte av. Men vi har ikke tenkt å gi oss med det første. 

Du trengs
For å få til endringer, trenger vi medlemmer. Det vil si deg som leser dette og som ikke allerede har meldt deg inn. Ditt medlemskap betyr mye for oss og for de sakene vi arbeider med. 

Over 30 års erfaring
HBF er en landsforening inn under Norges Handikapforbund og vi arbeider diagnoseuavhengig. Vi har lang fartstid og er etablert i 1988. Vi arbeider for at alle barn og unge skal bli sett for den de er og kunne delta likeverdig.

Det er mange saker på blokka: 
– Ny opplæringslov
– Barns rett til å medvirke og utvikle egen selvstendighet 
– Etablering av gode koordinerende enheter
– Sikre at også søsken blir hørt og sett

Ikke alene
Og ikke minst, som medlem, blir du en del av et større fellesskap og treffer personer på tvers av diagnoser. Vi har et godt etablert nettverk av likemenn og -kvinner som skjønner “greia”, det som kan være vanskelig å forstå for andre enn enn deg som står midt i det. 

Velkommen skal du være – og klikk deg inn på www.hbf.no/rekruttering