Haug Skole

Haug skole og ressurssenter har elever med vansker på ulike områder; multihandikappede, autisme og sammensatte lærevansker. De har også et ressurssenter med lekotek, bibliotek og læremiddelavdeling.

Kommunen truer stadig med nye kutt og det får foreldrene til å reagere. Det er samlet inn over 800 underskrifter som støtter Haug skole. Karl Haakon Sævold forteller at støtten de har fått er utrolig motiverende.

Les flere avisartikler om saken.