top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

HBF-innspillene tatt med i NOU-rapport

HBF fikk gjennomslag for mye av foreningens politikk i rapporten som BPA-utvalget nå har lagt frem.

Et offentlig utvalg fikk september 2019 i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har aktivt deltatt med innspill til BPA-utvalget, som i dag leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. HBF har fått gjennomslag for mye av sin politikk og er spesielt fornøyd med rapportens anbefalinger om en mer sømløs BPA-ordning.

– Utvalget anbefaler at BPA kan bli mer sømløst i barnehage, skole og SFO. Det vil øke kvalitet ved at de de samme personene kan følge barnet både hjemme og som assistent i barnehage, skole og SFO. Barn med bistandsbehov i hverdagen trenger assistanse både på dagtid, på ettermiddag/kveld, helg og fridager, sier hovedstyremedlem Håvard Ravn Ottesen og tidligere HBF-leder Elin Langdahl. De har på vegne av HBF kommet med sine anbefalinger til utvalget, som har brukt to år på rapporten.

– Vi hadde en gjennomgang av HBFs synspunkter. At utvalget har tatt store deler av våre innspill med i rapporten, synes vi er gledelig. Nå er det viktig at konklusjonene løftes opp til riktig nivå, slik at det kommer konkrete resultater blant målgruppene, sier Håvard Ravn Ottesen.

– HBF har lenge jobbet for at familiene selv skal stå i førersetet for eget liv. At foreldre skal kunne være foreldre og ikke sine egne barns assistenter. Vi mener også at helsehjelp til barn med fordel kan inngå i en BPA-ordning. Spesialisert helsehjelp kan i enkelte tilfeller være mer hensiktsmessig i en BPA-ordning enn punkttjenester fra kommunen– færre ansatte og mindre sannsynlighet for feil-behandling, sier de.

– Barn og unge fortjener det beste samfunnet kan by på og vi ser derfor frem til å kunne levere høring på NOUen. Utfallet av BPA utvalgets NOU og hvordan ordningen blir forankret i lovverket vil være avgjørende for familiene det gjelder og våre barn.

Oppsummering av rapporten:

Til tross for utvalgets delte syn, har hele utvalget i sitt arbeid med forslagene som legges frem søkt å oppnå størst mulig grad av enighet om en rekke spørsmål som er svært viktige for den enkelte som har behov for selvstyrt personlig assistanse og for de øvrige aktørene som blir berørt av forslagene.

Utvalgets utredning vil belyse ordningens kompleksitet og bidra til viktig klargjøring av hva en selvstyrt personlig assistanseordning bør være og omfatte. Utredningen vil videre belyse hvordan ordningen for fremtiden bør reguleres, organiseres og praktiseres, for at den skal fungere etter hensikten, herunder bidra til å oppnå målene om likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen.

Håvard Ravn Ottesen

Elin Langdahl

6 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page