top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

#helsesista?

Helsestasjoner finnes rundt om i hele landet, og er en av grunnstenene i folkehelsen. I mange kommuner er det helsesykepleieren som er kontaktpunkt for kommunens tilbud til familier med handikappede barn. I det faggruppen for helsesykepleie arrangerer kongress, er det naturlig at HBF er tilstede.

Stormen konserthus 2019 Når livet stormer som verst, er god veiledning viktig. Det å få et barn med nedsatt funksjonsevne er en stor omveltning i hverdagen til familiene det gjelder. Således er det viktig å ha en god dialog med sykepleierene som har en spesialisering i livene til barn og unge og er bærebjelker i mange kommuners folkehelsearbeid. Høsten 2019 møtes flere hundre helsesykepleiere i Bodø for kongress, for å lære og utvikle seg.

Begrenset om funksjonsnedsettelse For å bli helsesykepleier må en først ha en utdanning som sykepleier, for så bygge på en videreutdanning med spesialisering. Denne spesialiseringen er omfattende og kunnskap om funksjonsnedsettelse er ikke alltid det som står fremst i de ulike læreplaner for disse utdanningene etter en gjennomgang gjort av HBF. Mye av fokuset er på folkehelse og kunnskap om barn og unges oppvekst vilkår. HBF påpeker at alle barn er barn, og barns rettigheter til trygg god og inkluderende praksis er diagnoseuavhengig. Det er derfor viktig for oss å være tilstede på kongressen hvor kompetansepåfyll er på agendaen til landets helsesykepleiere.

Kunnskap er makt Etter kongressen skal deltakerne ha kunnskap om barn og unges rettigheter, om hvordan omsorgssituasjonen hjemme kan ha betydning for oppveksten og være bevisst helsesykepleierens rolle som samfunnsaktør. Til det kreves ferdigheter både i å arbeide for barets og ungdommens rettigheter, veilede og støtte foreldre og være brobygger. Helsesykepleierene er spydspissene for mange familier inn mot et konglomerat av ulike hjelpetiltak.

Selv sykepleier HBF stiller på stand med Trine Wigtil, som selv er mor til to med store og svært ulike behov. Hun er i bunn også sykepleier og har tidligere yrkeserfaring både i organisasjoner og som tilsatt hos pasient- og brukerombudet. Få, om noen, har bedre forutsetninger til å snakke om og med helsesykepleiere om hverdagen, livet og betydningen av at alle barn bør ha like muligheter.

Stikk innom Vi i HBF er svært glade for gode samtaler, nøl ikke med å stikke innom standen vår eller still spørsmål. Mange av de spørsmålene foreldre og andre stiller seg har vi mye erfaring med. Vi er en organisasjon av og for likepersoner, hvor erfaringer blir videreforedlet i stedet for å bli erfaringstauset fordi en ikke har noen å prate med.

Trine Wigtil deltar på kongressen for Handikappede Barns Foreldreforening.

2 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page