top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Individuell plan og korona
En av endringene i som er gjort i Koronalovgivningen er at retten til individuell plan (IP) er tatt bort. Det har bekymret mange. Det den individuelle planen er et sted å samle og koordinere barn og unges behov. I disse dager er, om mulig, behovet for tverrfaglig tilnærming enda større enn vanlig. Barnehage/skole har ansvar, helse og omsorg har et ansvar, spesialisttjenesten en tannet. Mange barn og unge har store og sammensatte behov..

Helsedirektoratet har nylig publisert en presisering til kommunene og fylkesmennene. Vi ser behov for å komme med våre kommentarer til denne og hitsetter fra brevet til kommunenen avsnittene med våre utheving:

Hovedformålet med endringen er å gi mulighet for å avlaste helsetjenesten. Dette må legges til grunn i hvordan bestemmelsene skal forstås. I utgangspunktet bør tjenestene drive ordinært så lenge det er mulig kapasitetsmessig. De overordnede føringene om å ivareta de mest sårbare gruppene, slik at de ikke i tillegg til å få et redusert tilbud også mister viktige kontaktpersoner i tjenestene, er også sentrale hensyn.

Det betyr for at det ikke er grunn til å redusere tjenester før det er behov. Selv om kommunene har innført høyere beredskap, skal den vanlige driften ivaretas så lenge som mulig. Dette prinsippet gjelder egentlig all offentlig tjenesteytelse, herunder avlastningstilbud for familier med behov.

Videre heter det (igjen med vår uthevning):


At det ikke foreligger en rett til å få utarbeidet individuell plan så lenge forskriften gjelder, betyr ikke at eksisterende planer skal opphøre. Men planarbeidet kan, i likhet med annen aktivitet i tjenestene, prioriteres ned ved behov der det vurderes forsvarlig. Oppdatering av plan og møtevirksomhet knyttet til denne kan være eksempler på oppgaver som prioriteres ned. Det samme gjelder planlagte tiltak som det er forsvarlig å sette på vent. Det må gjøres individuelle vurderinger opp mot den enkeltes behov.Med andre ord: Innholdet i eksisterende planer gjelder. Den tverrfaglige enigheten og mål i IPen gjelder ennå. Det kan være at full deltagelse i ansvrsgruppemøter vil måtte nedprioriteres for enkelte av medlemmene, men det fratar ikke kommunens ansvar for å etablere en beredskapsplan for hver enkelt barn og unge. HBF har erfart at mange har fått utsatt/avlyst ansvarsgruppemøter på ubestemt tid. Vi vet også at andre har klart å gjennomføre disse heldigitalt (som både har gått fortere og med mindre reisetid før og etter). Det må være tid til å samles tverrfaglig for å etablere en beredskapsplan, slik at barn og unge får særlig ulempe. Se også www.hbf.no/corona om behovet for beredskapsplan.

Direktoratet presiser også (med vår tilføyning i parantes)
Bestemmelsen om koordinerende enhet (og koordinator) er uendret, og enhetene kan dermed ikke avvikle sin funksjon, men aktivitetsnivået kan reduseres som følge av nødvendige omprioriteringer. Koordinerende enhet sin rolle i oppfølging og veiledning av koordinatorer må tilpasses den gjeldende situasjonen.

Det vil være koordinator som har ansvar for at tjenestene til det enkelte barn og unge blir ivaretatt og ikke redusert. Selv om en har en koronasituasjon, skal barn og unge prioriteres høyt, uavhengig av funksjonsnivå.

Selve brevet finner en på Helsedirektoratets sider.

3 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page