Kompetente foreldre

Ved Akershus universitetssykehus har vi siden 2006 hatt et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Et program for foreldrenes egen del. Over 200 foreldre har deltatt i programmet, det har fått svært positiv evaluering, og det har gitt anledning til forskning ved Senter for helsefremmende arbeid.

 På bakgrunn av dette programmet har vi nå utviklet et selvstudieprogram på nett for å kunne tilby det til enda flere foreldre. Vi inviterer deg til å prøve ut programmet og gjerne gi oss din tilbakemelding. Uansett om du jobber i helsetjenesten, om du er forelder i målgruppen, eller om du bare er interessert i temaet. Programmet er delt opp i syv moduler, og hver modul består av korte filmer, tekster og oppgaver.

 I programmet medvirker foreldre som selv har deltatt i gruppeveiledning. De faglige som deltar er programansvarlig Karen Therese Sulheim Haugstvedt og klinisk sosionom og gruppeleder Knut Andersen. Ansvarlig for digital versjon har vært seniorrådgiver Boas Krøgh Nielsen.

 Her er lenken til programmet på nett:

http://kompetenteforeldre.no/

image001