top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Må løftes opp til Stortinget

Knusende rapport fra riksrevisjonen om familier med barn med funksjonsnedsettelser:

– Rapporten må løftes opp til Stortinget


Riksrevisjonen har avdekket alvorlig svikt fra sykehus, kommuner og Statsforvalteren for familier med barn med funksjonsnedsettelser.

– Det er positivt at Riksrevisjonen har dokumentert systemsvikten så tydelig, men ikke noe av dette er nytt for oss. Flere av våre familier står i en håpløs situasjon gjennom mange år, sier Annette Jensen, leder i Handikappede Barns Foreldreforening. Hun forventer nå at rapporten blir løftet opp til Stortinget.

Familier som har stort behov for hjelp må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens ferske undersøkelse.

– Rapporten avdekker grove systemsvikt som går ut over mange tusen familier i Norge. Dette er våre medlemmers hverdag. Når Riksrevisoren uttaler at mange familier gir opp å få hjelp, så regner vi med våre folkevalgte følger med i timen. Det er politikernes ansvar å følge opp denne uretten, sier Annette Jensen.

Dette sa riksrevisor Per Kristian Foss under fremleggingen av rapporten:

«Mange familier gir opp å få hjelp.»«Det er kritikk for hvordan sykehusene, kommunene og Statsforvalteren fungerer. Statsforvalteren skal i prinsippet utjevne ulikhetene mellom kommunene.»«Vi mener det faktisk er alvorlig at tjenestene til familiene med barn som har funksjonsnedsettelser er avhengig av hvor de bor.»«Staten har ikke fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.»

Også de ressurssterke gir opp

– Riksrevisjonen har stemplet systemsvikten med høy alvorlighetsgrad. Det pekes på mange av de konkrete punktene vi i Handikappede Barns Foreldreforening mener myndighetene svikter på. Og det er verdt å merke seg at også ressurssterke familier gir opp kampen mot systemene når de forsøker å få den hjelpen de har behov for og krav på. Det viser at det er en helt umulig kamp familiene står i. Riksrevisoren sa at familier selv må ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Slik skal det ikke være, sier Jensen.

Store konsekvenser

Handikappede Barns Foreldreforening ser og opplever en fullstendig svikt i systemet som rammer et stort antall familier hardt, og som fører med seg store konsekvenser:

  1. Barn som ikke får den hjelpen de trenger og har krav på.

  2. Foreldre som havner utenfor arbeidslivet når de må bruke enorme ressurser i kampen mot systemet.

  3. Søsken som ikke får den oppfølgingen som barn i familier uten barn med funksjonsnedsettelser normalt får.

  4. Situasjonen blir så krevende for foreldre at egen helse og sosial deltakelse blir prioritert bort.

– Våre medlemmer rapporterer at de ikke får fulgt opp de andre barna i familien godt nok. Det er alvorlig. Konsekvensene er at familiene sliter seg fullstendig ut. De føler seg helt maktesløse overfor dette systemet. Familier må bare godta at det ikke kommer løsninger på bordet – på tross av at de har krav på disse tjenestene fra kommunene og det offentlige. Dette pågår gjennom mange år for en familie, det kan ta mange år før saker eventuelt løses. Vi ser at familier i praksis kan bruke flere år på å få en løsning på sine utfordringer. Og når man har løsning på et problem, så dukker det opp en ny sak. Dette er utmattende for mange, sier Annette Jensen.

Bakgrunn for undersøkelsen:

· Det er usikkert hvor mange barn og unge i Norge som har funksjonsnedsettelser. Anslagene varierer mellom tre og ti prosent av befolkningen under 18 år. Hjelpebehovet varierer mye.

· Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov.

· Tjenestene skal være basert på vurderinger av den enkeltes behov, og at alle skal ha lik tilgang til tjenester, uavhengig av forhold som for eksempel diagnose, alder og bosted. Tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert.

Link til rapporten hos Riksrevisjonen:

Kontakt:

Annette Jensen, leder Handikappede Barns Foreldreforening

Tlf: 92443697

9 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page