Medaljens bakside

Regjeringen kritiserer kommunene for å ikke være rause nok med BPA-tildeling. Men det er også en bakside om kommunen er for raus. Grunnlaget for hjelpestønad kan falle bort. Akkurat det har skjedd for Marianne Vinje Tantillo, mamma til Magnus (15).

– Det kan ikke være meningen at familier som gjør en stor innsats for å tilrettelegge for BPA i hjemmet blir økonomisk straffet ved å velge BPA i stedet for omfattende avlastning i bolig og i ytterste konsekvens unødig tidlig innflytting i barnebolig, sier Elin J. Langdahl.

Du kan lese mer om situasjonen til Marianne i neste nummer av Alle barn er barn, som er på veg i postkassen til våre medlemmer.