top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Omfattende endringer innen spesialpedagogikken

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har lagt frem sin rapport “Inkluderende felleskap for barn og unge”. Her foreslås det omfattende endringer i måten det spesialpedagogiske tilbudet blir gitt her til lands. Handikappede barns foreldreforening (HBF) er glade for at et viktig tema for våre medlemmer blir en del av det offentlige ordskiftet.

Under overleveringen av rapporten kom det tydelig frem

«Det er et paradoks at ansatte med spesialpedagogisk kompetanse skriver sakkyndige vurderinger mens barn og unge ofte møter assistenter»

HBF er tydelig på at alle barn har lik rett til utdanning, uansett funksjonsnedsettelse. HBF og andre aktører på feltet har tidligere gitt uttrykk for bekymring for at kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet er for lav. Svært mange av våre barn har et skoletilbud uten at det er pedagogisk personale som sikrer innholdet. Dette er og tydelig belyst av Barneombudet i ombudets fagrapport “uten mål og mening” (2017).

Segregering er ekskluderende Utvalget påpeker at elever som gis spesialundervisning fort opplever å bli segregert og ikke en del av det inkluderende skolemiljøet. Barn som mottar spesialpedagogisk bistand opplever lavere forventinger om læring. Implisitte forventninger gir lavere læringsutbytte og barna vil dermed ikke kunne nå sitt fulle potensiale.

Hvert barn må ses individuelt – Det er positivt at vi nå får belyst viktige utfordringer innenfor det spesialpedagogiske feltet, sier Karl Haakon Sævold, nestleder i HBF. Nå vil HBF gå grundig gjennom rapporten. HBF vil ha en inkluderende skole, hvor barn i skal ta del i en kvalitativ god skole med kvalifisert personale.

Barn med særskilte behov opplever i dag uforholdsmessig lang ventetid på sakkyndig vurdering og i liten grad er det kvalitetssikring av det tilbudet som gis etterpå.

Sævold poengterer viktigheten av at alle barn må ses individuelt, slik at barnet får best mulig forutsetninger for god opplæring.

Inkludering viktig Skolen skal gi opplæring som ruster barn til å best mulig bli aktive i samfunnet. Suksesskriteriet i overgangen fra skole til senere yrkesliv er at ungdommen har erfaringer fra arenaer med annen ungdom. Derfor er det viktig at spesialpedagogiske tiltak utformes slik at den i størst mulig grad er en del av det ordinære tilbudet og ikke et segregert tilbud. Dette samsvarer også med funn fra forsking fra NTNU samfunnsforskning.

Vegen videre HBF vil involvere organisasjonen i en bred og grundig gjennomgang av rapporten.


0 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page