top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Provoserende å kalle det et «frivillig SFO-tilbud»

Flere kommuner krever innbetaling for SFO i ungdoms- og videregående skole, som de ikke har hjemmel for i lovverket. HBF arbeider nå med å snu dette både i Asker, Steinkjer og Lillestrøm, og har alliert seg med advokat Brynjar Meling. Han bekrefter at kommunene ikke kan kreve egenandel etter helse- og omsorgstjenesteloven for tilsynet.

– Vi er aktivt inne i tre kommuner; Asker, Lillestrøm og Steinkjer kommune som alle har hatt praksis med å kreve egenandel for SFO-lignende tiltak for ungdommene. Alle tre kommunene har nå signalisert at de vil endre sin praksis og avvikle dette i nye budsjetter.

Tok kontakt med HBF Håvard Ravn Ottesen i hovedstyret er for mange kjent som en av arkitektene bak den nasjonale endringen for gratis SFO 5. – 7. trinn, som ble innført høsten 2020. Nå, to år etter, er barna blitt eldre og flere foreldre reagerer på at de plutselig må betale for barna i det de de entrer 8. klasse. En av disse er Janne Helene Johansen, som har et barn som går på tilrettelagt tilbud i Lillestrøm 1. – 10. trinn og hun tok kontakt med Håvard for å rådføre seg.

– Bistandsbehovet til min datter er så omfattende at hun har plass på spesialskole i kommunen som heldigvis har SFO-tilbud 1. – 10. klasse. Hadde hun gått på en annen «vanlig» skole i kommunen hadde hun ikke hatt tilbud om SFO 8. – 10. klasse, men behovet for tilsyn hadde allikevel vært der. Da hadde jeg måttet søkt kommunen om tilsyn før/etter skoletid. Og søknadsprosessen og vedtak på dette ville vært helt individuell og ikke sikkert optimal, sier Janne Helene Johansen.

Provoserende – At Lillestrøm kommune viser til at det er et «frivillig SFO-tilbud» på ungdomstrinnet på spesialskolen er fryktelig provoserende, det er på ingen måte frivillig, det er for å kunne selv jobbe 100 %. Det er jo helt idiotisk at man skal måtte søke om et annet tilsyn før/etter skoletid etter helse og omsorgstjenesteloven, når tilbudet og ressursene allerede er på skolen. Det blir jo bare mer støy for oss foreldre, og ikke mist barna.

– Å måtte betale 40.000 kroner i året for at datteren min skal få tilsyn og bistand på ungdomsskolen til jeg kan hente henne etter jobb, føles helt urimelig, sier hun. Og hun har HBF 100 % i ryggen på dette standpunktet:

– Janne er avhengig av at datteren har tilsyn før og etter skoletid for at hun skal kunne stå i jobb, som regnsmedarbeider i AF-gruppen. Alternativet til å ikke betale regningen fra kommunen vil være å gå ned i stilling. Det taper alle på, sier Håvard Ravn Ottesen i HBF.

Skal være gratis Denne henvendelsen kom samtidig som tillitsvalgte i HBF lokalt også understrekte at Asker kommune hadde en slik praksis og at foreningen lokalt nær hadde gitt opp å endre praksis. HBF har nasjonal politikk på at tilbud i tilknytning til ungdoms- og videregående skole må forankres riktig i lovverk.

– Mange kommuner har lav kompetanse på temaet og mener tilbudet er et «fritidstilbud» for ungdommene. Det er det ikke, det er en nødvendig helse- og omsorgstjeneste for unge som trenger personlig bistand for å ta hånd om seg selv og foreldre som trenger avlastning. I begge tilfeller skal dette være vederlagsfritt, eller gratis.

Uriktig – Vi vet av egne og andres undersøkelser at mange familier, og især kvinner, reduserer deltagelse i yrkeslivet for å ivareta meromsorgen som blir mer uttalt dess eldre ungdommen blir. For mange blir ekstraregningen fra kommunen dråpen i begeret og starten på et utenforskap. Mens en kan forvente at 14-åringer flest er relativt selvstendige, er dette fort unge som har behov for tett voksenkontakt hele tiden. Det er uriktig at det er mamma og pappa som skal ta denne belastningen som ofte går utover deltakelse i arbeidslivet, sier Håvard Ravn Ottesen.

Utslitte foreldre – Dess eldre en ungdom blir, dess mer fristilling må forventes. Kommunene legger omsorgsansvar og regningen på foreldre, som ikke er lovgivers intensjon. Vi må jobbe for at ungdommene får et godt nok tilbud til at de, ved fylte 18 år er likestilt med andre 18-åringer. Et av de første tiltakene er å fristille foreldre for både omsorgs og økonomisk ansvar, slik at de enkelt kan jobbe, studere eller annet på dagtid. Jeg har sett for mange utslitte foreldre til snart voksne ungdommer som urettmessig har blitt uføre.

Ulovlig regelverk Både Asker og Lillestrøm kommune ved den administrative toppledelsen varsler nå at de vil gjøre endringer. Likeså gjelder dette Steinkjer kommune. I Steinkjer har kommunen siden 2012 hatt et regelverk som er ulovlig og det har nylig vært veiledning mellom kommunen og Statsforvalteren, hvor konklusjonen er at også her må en endre praksis. Manglende riktig hjemmel innebærer også at foreldre som har betalt SFO for 8. – 10. trinn og videregående skole etter jussen har rett på tilbakebetaling av uriktig SFO-avgift.

Handikappede barns foreldreforening har engasjert advokat Brynjar Meling, som har fulgt opp saken. Advokaten understreker at kommunen kan ikke kreve egenandel etter helse- og omsorgstjenesteloven for tilsynet, da reglene de selv har laget krever at tilbudet gis til ungdom som ikke kan være alene.

En av de direkte berørte er HBF medlem Inger Kaj i Steinkjer, som gjennom hele ungdoms- og videregående skole har betalt egenandel for sin sønn. I følge advokaten har kommunen å rette opp tidligere feil med renters rente. Saken er nå til politisk behandling i kommunen.

32 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page