top of page
Image by Ivan Aleksic

VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til ett av tre alternative videregående trinn (studieretninger) som de har søkt på, og til to års videregående opplæring som bygger på videregående trinn 1. Alle har rett til tre års videregående opplæring tatt ut over en femårsperiode. Denne utdanningen fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg generell studiekompetanse ved å ta påbygging til generell studiekompetanse. 

Dersom eleven av ulike grunner ikke får full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, får eleven et kompetansebevis som viser den kompetansen eleven har fått. Dette kan være aktuelt hvis eleven stryker i et fag, slutter i løpet av utdanningen eller av andre årsaker har vansker med å fullføre et vanlig utdanningsløp.

Å oppnå grunnkompetanse kan være planlagt eller ikke planlagt. Med kompetansebeviset kan eleven senere bygge på til full yrkes- eller studiekompetanse.

Skolen kan hjelpe med å tilrettelegge opplæring. Hvis eleven har grunnkompetanse som mål, kan eleven endre dette underveis hvis eleven likevel klarer å fullføre fag- eller svennebrev, yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse.

 

Grunnkompetansen gis både i yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Hvis eleven tar opplæring i bedrift, kalles dette lærekandidat eller praksisbrev. Sistnevnte er en forsøksordning i enkelte lærefag.

Elever med rett til spesialundervisning, skal kunne få videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven trenger det for å nå opplæringsmålene som er satt for vedkommende. Voksne som ikke har fullført videregående opplæring har rett til gratis opplæring fra det året de fyller 25 år.

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er svært viktig å planlegge godt. Skolen, PPT og ansvarsgruppen til eleven bør engasjere seg i god tid, minst ett år før søknadsfristene.

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

bottom of page