top of page
Image by Nathan Anderson

SAMLIV OG FAMILIEVERN

HOME-START FAMLIEKONTAKTEN

(HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.

Se mer informasjon på her!

HVA MED OSS

Hva med oss? er et kursprogram om samliv i familier med barn som har nedsatt funksjonsevne, og er ett av svært få tilbud rettet direkte mot foreldre. Kurset er et tilbud under familievernkontorene, og tar opp temaer som kommunikasjon, samarbeid, søskenforhold, de sammensatte følelsene og familielivet generelt. Hensikten er å styrke samliv og familieliv og gi rom for utveksling av erfaringer.

Se informasjon på www.bufetat.no

FAMILEVERNKONTORET

Familievernet er et offentlig og gratis lavterskeltilbud. De gir tilbud om behandling og rådgivning når det er konflikter eller kriser i familien. Familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg til familievernkontoret i sitt fylke. Det er ikke nødvendig med henvisning.

bottom of page