top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Over lang tid har vi arbeidet for at barn med særskilte behov skal kunne delta på SFO til og med 7 trinn uten at foreldre må betale ekstra. I statsbudsjettet for 2020 vil SFO 5-7. trinn være gratis fra og med høsten 2020.

Viktig prinsipp I budsjettlekkasjene heter det:

Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

Et godt dagtilbud hele dagen er avgjørende for at foreldre til barn som ikke er i stand til å være alene faktisk kan være i jobb. Mange kommuner har tidligere hatt full egenbetaling for SFO for denne gruppen elever og foreldre får da en merutgift på ca 100.000 for å være i jobb. – Å ende opp med en ekstrautgift i denne størrelsen er åpenbart urimelig for familiene det gjelder, uttaler Håvard Ravn Ottesen, pådriver for en nasjonal kampanje for å fjerne egenbetalingen og avslutter: Forslaget er en seier for alle familier hvor kampen om fri SFO plass fremdeles pågår.

SFO for alle? Å tilrettelegge for at barn og unge får gode oppvekstvilkår er en samfunnsoppgave. For mange barn er SFO et godt alternativ, mens det for andre barn er slik at SFO tilbudet er innholdsløst og fungerer som ren oppbevaring i påvente av at foreldre kommer hjem. NTNU Samfunnsforskning gjennomførte en nasjonal evaluering av SFO-tilbudene og denne viser store forskjeller på innhold og kvalitet. HBF mener definitivt at barn med særskilte behov har særskilt behov for et kvalitativt godt tilbud.

Dess eldre barn blir, dess mer selvstendige er de og søker sammen med jevnaldrende for lek og fritid. Barn med særskilte behov 5-7. trinn har også behov for deltagelse, lek og fritid og om kompisene og venninnene ikke lengre er på SFO vil enkelte barn oppleve et utenforskap om de opplever å være eneste 5-7. elev sammen med “småungene” på SFO. Disse barna kan tenkes å ha behov for et eget tilbud.

Alternativer? Noe av hensikten med SFO er å gi nødvendig tilsyn og omsorg for barn som ikke kan forventes å være hjemme alene. Dette er i dag et tilbud etter opplæringsloven og for tiden etter 7 trinnet er det ikke uvanlig at tilsvarende tilbud for de samme barna blir gitt etter helse- og omsorgstjenesteloven. I så henseende er det nærliggende å se på retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som kan gis til personer med store behov.

Det er ikke noe i vegen for å innvilge SFO-tiden som BPA-tid, og HBF er kjent med at flere familier har fått slik tilbud – da skolen, foreldre og ikke minst barnet selv, ser det som mer hensiktsmessig.

Assistanse i SFO tiden Barn med særskilte behov får allerede i dag ulik grad av assistanse i SFO-tiden. Barn med behov for 1:1 oppfølgning utover det pedagogiske er etter hva vi i HBF mener, med et timetall som bør innregnes i grunnlaget for BPA rettighetsfestingen.

Hjemmeværende barn Enkelte barn har ikke utbytte av å delta i SFO av ulike grunner, det være seg medisinske eller andre. Sluttproduktet er ofte at en eller begge foreldrene ikke deltar i arbeidslivet for å kunne ta hånd om barnas omsorgsbehov Også disse familiene har behov for personlig bistand og støtte. Noen familier er i dag med en pleiepengeordning, som kompenserer til en viss grad for inntektsbortfallet, men slettes ikke alle kvalifiserer for denne ordningen. Disse familiene bør også få et tilbud med styrket BPA, slik at de har anledning til å stå i (full) jobb, som i dag er en ordinær samfunndeltagelse.

5 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page