top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Sier du det, kan virkelig barnet lese og skrive?

Nasjonal spørreundersøkelse om lese- og skriveopplæring for elever med utviklingshemming.

Barn og unge med utviklingshemming opplever ofte å bli undervurdert i opplæringen. Men hva vet vi om disse barnas læringspotensialet? Hvordan står det til i den norske skolen?

Karine Bakken forsker på effekt av lese- og skrivetiltak og lese- og skriveopplæring for elever med utviklingshemming. Nå søker hun oppmerksomheten til lærere som underviser barn og unge med utviklingshemming i landet grunnskoler 1. – 10. trinn.


Det foregår endel forskning på elever med utviklingshemming og deres lese- og skriveferdigheter. Denne viser at barna har potensiale. Noen viktig forutsetninger er at det jobbes systematisk og grundig med temaet. Et viktig premiss er at alt er med en klar forventning om at det er lærende elever.


Mye av forskningen er publisert internasjonalt, men det foregår også mye spennende i Norge. Men det er også slik at lærere hittil har hatt lite tilgang til forskningsbaserte lese- og skrivetiltak for denne gruppen. Det ønsker Karine Bakken å gjøre noe med. Hun er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge som førsteamanuensis på kvalifisering og er i sluttfasen på en doktorgrad. .

Nasjonal kartlegging

Forskningsprosjektet utføres i samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo ved Kari-Anne Bottegård Næss. Formålet med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om lærerens praksis i lese- og skriveopplæringen for elever med utviklingshemming i norsk grunnskole. Prosjektet er unikt med at spørreundersøkelsen sendes alle grunnskoler i landet. Ved å delta kan lærere tilegne seg ny kunnskap og samtidig dele på sin kompetanse og erfaring om lese- og skriveopplæring for elever med utviklingshemming.


Lærere og skoler rennes ned med ulike undersøkelser. Noen er viktigere enn andre, denne er en av de. Bakken har tatt kontakt med alle skoleledere i hele landet med spørreskjema til lærere som underviser barn med utviklingshemming.. Det renner inn svar, men det er behov for flere. Det er vi enig i, da ny kunnskap er viktig.


Mangler oversikt over alle lærere til barn med utviklingshemming

Fordi det ikke finnes et nasjonalt register over barn med spesialundervisning og utviklingshemming, er det umulig å sende informasjon til lærere til det enkelte barnet. Bakken ser at mange av spørreskjemaene hun sender ut blir liggende hos skoleledere eller undervisningsinspektører.


Hun oppfordrer derfor lærere til våre barn om å etterspørre spørreundersøkelsen hos sin rektor eller leder. Rett og slett for å få tilgang til undersøkelsen. Handikappede barns foreldreforening er også opptatt av at flest mulig av lærere til barna våre, om de har en utviklingshemming, svarer på spørreundersøkelsen. Det for at forskningen skal bli best mulig.


Samsvarer med HBFs politikk

Prosjektet til Bakken handler om å vise god praksis og hvordan alle barn har muligheter, uansett. Det er gledelig at det nå jobbes aktivt med å fremme læring for barn med utviklingshemming. Kunnskapsgrunnlaget og forskningen er hånd i hanske med hva HBF har levert i sine høringssvar og understreker behovet for å lage læreplaner hvor barn med utviklingshemming får læremål.


Oppfordring til deg som forelder

Vi vet ikke om din lærer har fått eller svart på spørreundersøkelsen fra Bakken/Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo, men vi oppfordrer deg om å være nysgjerrig opp mot skolen. Spør skolen, i kontaktbok eller muntlig, om at du er kjent med at det foregår nasjonal forskning på lese- og skriveopplæring for elever med utviklingshemming i 1-10. trinn. Alle norske skoler, også ditt barns skole skal ha fått spørreskjema. Svarfristen for lærerene er 28. april 2023. Vi oppfordrer derfor om å være nysgjerrig og etterspørre om lærer har svart på undersøkelsen:

Ved å spørre vil en uansett få startet en dialog om barnets lese- og skriveutvikling. Deltagelse i prosjektet vil også bety økt kunnskap om temaet.

All kunnskap og nysgjerrighet om elevens læringspotensialet er viktig. Det er derfor avgjørende at flest mulig lærere deltar.


På den måten vil det bli bedre kunnskap om hva som funker. Fordi alle barn har et læringspotensialet.


324 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page