top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Sikre tilbud til barn med funksjonsnedsettelse

Regjeringen bevilger penger til å sikre at sårbare barn får det opplæringstilbudet de har behov for. I juli kom det et brev fra utdanningdirektoratet til alle norske kommuner med bevilgning til nettopp denne gruppa.

Handikappede barns foreldreforening er levende opptatt av at barn med ulike funksjonsnedsettelser skal få det beste tilbudet og har derfor valgt å følge opp med et eget brev til alle norske kommuner og fylker.

Du kan lese brevet på denne lenka og for oss er det viktig å tydeliggjøre at kommunene har et ansvar for å sikre at barna får et forsterket tilbud. Mange barn med forskjellige funksjonsnedsettelser opplevde i vår at tilbudet de hadde ble vesentlig endret, mange fikk ikke et tilbud som ga særlig utbytte når de hadde hjemmeskole.

Strevsomt for alle – men især for funksjonshemmede barn HBF gjennomførte en egen kartlegging som avdekket at nær 85 prosent av elevene fikk likte eller ikke utbytte av spesialundervisningen. Dette er også bekreftet fra fylkesmennene rundt om i landet gjennom kartleggingsgruppen for tiltak til sårbare barn og unge gjennom Bufdirs rapport av 06. juli.

Våren 2020 var spesiell for alle barn, men barna som har vedtak om spesialpedagogisk tilbud har i liten grad fått den oppfølgingen de har krav på. Både hva gjelder timetall de faktisk har vedtak om og nødvendig tilrettelegging gjennom assistanse og miljøfaglig god praksis i hverdagen.

Viktig å sikre funksjonshemmede barn Utdanningsdirektoratet betaler ut ca 200 kr per elev i systemet, og skal dette ha effekt ovenfor barna, må en være tydelig på å trygge barn med ulike funksjonsnedsettelser. Funksjonsnedsettelse trenger ikke alltid å være synlig, men kan også være skjult. Disse barna trenger særskilt fokus i tiden fremover, slik at de ikke sakker akterut med sine jevnaldrende elever.

Legger en til grunn at ca fem prosent av elevene er innen kategorien, betyr dette ressurser tilsvarende fire tusen per elev. Det er et lite, men nødvendig tiltak for å trygge barna og ungdommen til å få best mulig læring i tiden fremover. Om noen sakker akterut, vil samfunnskostnadene senere bli vesentlig mye dyrere.

Disharmoni i noen kommuner Kommuneøkonomien er presset grunnet Covid-19 og det gjennomføres i mange kommuner kutt i ulike tjenester for å ta høyde for vanskeligere tider fremover. En av disse er Trondheim kommune, som har hatt stillingsstopp og sagt opp mange ansatte med miljøfaglig kompetanse, for å spare penger. Dette er umusikalsk med tanke på regjeringens tydelige forventning om det motsatte. Trondheim kommune får alene ca 4,5 millioner i enkelttilskudd og har i dag ikke konkrete planer om hvordan midlene skal brukes. I mens har de effektuert oppsigelser av mange dyktige og kompetente ansatte.

Foreldre og barn skal bli hørt Handikappede barns foreldreforening påpeker at kommunene har plikt i å rådføre seg med foreldre og barna selv for å finne riktig bruk av midlene. Det betyr også at du som leser dette og er forelder til et barn med nedsatt funksjonsevne må henvende deg til kommunen og stille et enkelt spørsmål: – Som forelder til xxx, hvordan blir jeg tatt med på råd slik at mitt barn/ungdom ikke mister viktig tilbud?

1 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page