top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Skolestart og skoleskyss

Skolestart er her. Skoleskyssen også. Rundt om landet er det noen som denne høsten har ny avtale om skoleskyss. Dette skyldes at fylkene med (u)jevne mellomrom inngår nye kontakter med selskapene som utfører transport. HBF har fulgt skoleskyss spesielt, da våre medlemmer i stor grad benytter seg av skoleskyss.

Barna er tapere når skoleskyssen svikter, foreldre ender opp med å bruke tid de ikke har og barna mister verdifull tid, blir usikre og utrygge når ting ikke fungerer som planlagt.


Opplæringsloven gjør at barn og unge med funksjonsnedsettelser har rett på skyss til og fra skole. Dette gjør at disse barna mister mye av den skolehverdagen andre barn deltar i til det daglige. Handikappede barns foreldreforening har over lang tid avdekket avvik i skoleskyss over hele landet. Transport som ikke fungerer, både med hente- og ventetid. Dårlig kvalitet gjør noe med elevens evne til å lære. Det er skolens og det offentliges ansvar å se til at skoleskyssen er god og du kan se Maj fortelle om hvordan systemet ikke fungerer for sin datter.

Det er stor skam at det går ut over barna som er de mest sårbare, Maj Lehn, mamma til Hailey Sophie

Skoleskyss er en gjenganger i mange saker det siste året. Benjamin vet ikke når han blir henta i Trøndelag, i Agder var det foreldreopprør om skoleskyss når ny leverandør ikke gjorde som forventet. Lykke og pappaen i Rogaland var fortvilet fordi drosjen aldri kom i tide. Sakene er mange, og vi har jobbet intenst for å få til en bedring. Nå står nytt skoleår for døren.


Taxisjåføren er nærperson

En forutsetning for at skoleskyss skal fungere er stabilitet. Dette er viktig både for familiene som trenger forutsigbarhet om når skyssen kommer og ikke minst hovedpersonen selv. Barn med ulike funksjonshemminger forholder seg til ufattelig mange voksne i løpet av en dag. Da er faste personer i skoleskyssen viktig.


En forelder kartla hvem sønnens nærpersoner er, når de skulle til med alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Den faste taxisjåføren har oftere kontakt med barnet enn nærmeste slekt. Fordi sjåføren var i daglig kontakt med eleven, ble han også inkludert i ASK opplæringa. Rett og slett fordi det å være passasjer uten språk ikke ville være forsvarlig.

Ikke en vare, det er barn

Det å være sjåfør for barn med særskilte behov innebærer at en må ha dedikasjon og kompetanse. I utgangspunktet er transportavtalene som fylkene lager basert på logistikk. Altså at en person en passasjer og at transportør kun har en transportfunksjon i følge avtalene. Heri oppstår kilden til mange utfordringer. Å være en god sjåfør for barna med behov krever dedikasjon og mer enn hva fylket har avtalt med selskapet. Når taxien står på døra, må det være nok slakke i transporten til at en kan få god overgang. Noen ganger er det forhold som gjør at barnet ikke er tilgjengelig på klokka. Likeså er det viktig at det er stabilitet, slik at transporten ikke møter forsinket. Avtalt hentetidspunkt er avtalt hentetidspunkt Mange av våre medlemmer rapporterer om at de er vant til at forsinkelsene er mer regel enn unntaket. Dette har konsekvenser for barna som blir utålmodige og venter, de blir forsinket til skolestart - og foreldre mister verdifull tid om de skal på jobb. Det er verdt å merke seg at for fylket er det ikke et avvik i transport om en er forsinket oppmøte hjemme. Det er først om eleven blir forsinket til skolen det er avvik. Derfor er det lett at det blir ulike tall når fylkene forteller hvor fint transporten fungerer og når vi forteller at det er ting som ikke funker. Viktig med god dialog lokalt Vi erfarer at de aller fleste barna har stort behov for god dialog mellom den faste sjåføren og familiene det gjelder. Da finner en løsninger sammen. Det kan være utførende når anskaffelsen og kjørelistene blir produsert av noen som ikke kjenner barna og alt omkring. Rånerunder og dårlig praksis Samme far som kartla nærpersoner hatt fast transport lenge Guttungen liker taxituren på 15 minutter mellom hjem og skole med diskomusikk fra drosjen, som i helgene også kjører som "karaokebuss". En uke var den faste sjåføren syk, og en måtte på best mulig måte finne løsninger. Løsningen fra kjørekontoret ble at han ble samkjørt med en annen elev, på andre siden av byen. Fordi aktuell guttunge skal leveres hjem kl 16.15 tidligst, og den andre eleven er bosatt helt motsatt side av kommunen, valgte de å sende han med på hjemlevering av medeleven (hvor hjemkomst er kl 15.00). Kjørekontoret ble kontaktet og - ja de hadde fått med seg at disko var populært. Resultatet ble at både til og fra medelevens hjemsted på andre siden av kommunen ljomet det fengene bassmusikk, med en guttunge som gikk i full ekstase. Virkelig rånetur, og foreldre fikk hjem en gutt fullstendig utkjørt. En ting er å være i disko inferno i 15 minutter, denne uka var hjemturen med 1,5 timers intens disko og en dønn sliten gutt kom hjem. Foreldrene fikk derfor den uka den faste sjåføren var borte en utagerende gutt på grunn av manglende kunnskap fra transportør. Sikre trygge rammer Handikappede barns foreldreforening er opptatt av at en må lage trygge og gode rammer for skoleskyssen. Hvor transportør finner det attraktivt å prioritere oppdragene, hvor det er nok tid til å yte det lille ekstra. Noen ganger betyr dette også enetransport, da samkjøring kan medføre at en serie av forsinkelser som igjen gir rekkefølge for hvordan livet skal leves.

120 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page