top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Spesped og korona

Tidlig varslet regjeringen at skolene har en egen plikt i å gi barn med særskilte behov et tilbud også når barnehage og skolene stengte ned. Nå åpner flere barnehager og skoler opp, men ennå er det et godt stykke igjen. Vi er alvorlig bekymret for barn med behov for særskilt tilrettelagt undervisning og spesialpedagogiske opplæringstilbud.

Retten til spesialpedagogikk ikke opphørt Utdanningsdirektoratet skriver på sine sider:

Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal som hovedregel få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme.

Manglende oppfølgning Vi får tilbakemelding fra våre medlemmer om at mange har fått et mangelfullt tilbud. Noen kommuner har vært flinke og opprettholdt tilbudet i forsterkede avdelinger, men i normalskolen er det begrenset med tilbakemelding på hvordan tilbudet blir gitt, om det blir gitt i det hele. Vi har fått høre om foreldre som i hovedsak selv må gjennomføre hele det spesialpedagogiske opplegget for barna sine, uten at de har forutsetninger til det. Det å være egnet som forelder medfører ikke at en automatisk er kvalifisert pedagog. Enkelte kommuner har ikke fulgt opp barnas rett til spesialpedagogisk opplæring.

Nesten 50.000 elever Fra 1-10 trinn har 48.939 elever enkeltvedtak om spesialpedagogisk opplæring. Det er ca 7,7 prosent av elevtallet. Mange har ikke store vedtak, men ca et av to barn med behov har vedtak er på 191 timer eller mer i året. Gjennomsnittlig årstimetall ordinær undervisning for 1-10. trinn er 789,4 årstimer. Det betyr at av de med store spesialpedagog vedtak, utgjør det spesialpedagogiske opplegget minst en fjerdedel av skolehverdagen.

25 stengte skoledager før gradvis åpning I det barneskolene gradvis åpner mandag 27. april, har elever 1-4. trinn hatt skole hjemme i 25 skoledager og en påskeferie. Det det ikke har vært spesialpedagogisk tilbud til elevene, utgjør det en stor del av vårsemesteret. For elever på mellomtrinnet (5-7. trinn), ungdomsskole (8-10. trinn) og videregående, er det fortsatt skole hjemme. Skoleåret er 190 skoledager, og det haster for å finne gode tilbud til barna og ungdommen med de største behovene.

Utenforskap Barn og unge med de største vedtakene om spesialpedagogisk undervisning har de av en grunn, for å kunne dra nytte av opplæringen og utvikle egen selvstendighet. Uten denne vil barna fort oppleve et utenforskap og i ytterste konsekvens miste muligheten til å nå læreplansmål som er avgjørende for livet etter. For det kommer en tid etter Korona også. Uten godt spesialpedagogisk tilbud vil utenforskapet bli forsterket.

Udir utydelige – vi tydeliggjør Vi er derfor svært bekymret når Udir på sine nettsider 22. april skriver følgende (vår uthevning):

Skoleeier kan tilpasse tilretteleggingen hvis det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger. I vurderingen skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organiseres og antallet timer per uke.

Barn med funksjonsnedsettelser har ofte behov for særskilt utstyr og trygge, kyndige enkeltpersoner. Vi erfarer at personale med spesialpedagogisk kompetanse nå blir omdisponert i skolen, slik at det ikke er mulig å gi et godt spesialpedagogisk opplegg for barna. I det Udir åpner for å ta hensyn til tilgangen til lærere, vil det fort bli forstått som skolens mulighet til å omdisponere personale. Vi mener dette positivt er feil, da det må gjøres enkeltvurderinger for hver elev og at det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger. Det skal ikke mye til før at et spesialpedagogisk tilbud blir uforsvarlig.

I tillegg; hvordan tilretteleggingen organiseres og antall timer per uke må ikke forstås som mulighet til å redusere tilbudet. I og med at mange barn har fått et betydelig underskudd av timer de faktisk har vedtak om, må det nå – umiddelbart, lages individuelle opplegg i tilstrekkelig omfang. Barnets rett til timetall gjelder ennå og fraværet av tilbud i perioden gjør at nå er det bare å brette opp armene.

8 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page