top of page
Image by Matt Nelson

BARNS STØTTEKONTAKT OG LEDSAGER

STØTTEKONTAKT

Støttekontakt er en person som får godtgjørelse fra kommunen for å hjelpe barnet til å være i aktivitet for et sosialt liv og en meningsfull fritid. Aktiviteter kan være å komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, konserter, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Kommunene organiserer sin støttekontakttjeneste på ulike måter, og noen kaller det fritidskontakt, treningskontakt eller tilrettelegger. Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper. Det er ingen hindringer for at noen du kjenner og har tillit til, kan være støttekontakt. Den enkelte dekker egne utgifter ved fritidsaktivitetene og ordningen er fritatt for egenandel. Kommunen dekker støttekontaktens utgifter ved aktivitetene.

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 

LEDSAGERBEVIS

Ledsagerbevis er en ordning mange kommuner har tatt i bruk. Ledsagerbeviset er en dokumentasjon på at beviseier trenger ledsager for å delta på sosiale aktiviteter, og beviset gir ledsager fri adgang til en rekke kulturarrangementer, -tilbud, svømmehaller og kollektivreiser. Ordningen hindrer merutgifter til ledsager som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen, og er ment å forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet.

bottom of page