Starthjelp

20150129-DSC_2938

Oslo Universitetssykehus tilbyr kurset Starthjelp for foreldre som har barn mellom 0-6 år med funksjonsnedsettelser. Tilbudet er gratis og omfatter faglige foredrag og erfaringsutvekslinger.

Kurset går over fire dager med oppstart mandag 10. oktober kl. 09-15.

Hver dag har sitt tema:

Dag 1: mandag 10.10. 2016, Systemene rundt oss

Dag 2: tirsdag 11.10. 2016, Familie og nettverk

Dag 3: mandag 24.10. 2016, Samspill med barnet

Dag 4: tirsdag 25.10. 2016, Håp og mestring

Starthjelp holdes i Søsterhjemmet/ Utdanningssenteret, Ullevål sykehus. Tilbudet er gratis, inklusive lunsj. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV, dvs. kompensasjon for fravær fra jobb.

Kurset blir særdeles godt evaluert av tidligere deltakere og det forskes på effekten av tilbudet ved Nasjonal kompetansetjeneste for Læring og Mestring av Helse (NK LMH).

Påmelding med navn, mobilnummer og noen ord om barnet sendes på e-post til anne.grasaasen@ous-hf.no innen 01.10.16.

Spørsmål rettes til samme adresse eller Anne Grasaasen på tlf. 23 01 62 71

Tilbudet er på norsk

Du finner mer informasjon her: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/barn-med-spise-og-erneringsvansker_/Documents/Starthjelp%20h%C3%B8sten%202016.pdf

Starthjelp-kurset er et samarbeid mellom Seksjon for nevrohabilitering-barn, Lærings- og mestringssenteret for barn – (LMS-barn), Program Intensiv Trening/ Habilitering (PITH), Rikshospitalet, Autismeforeningen og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).