top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Statsbudsjettet 2024

Blir det bedre for våre familier neste år? Meromsorgsfamilier er avhengige av gode tjenester fra det offentlige. Rammene for dette legges i statsbudsjettet. Både når det gjelder direkte ytelser og vilkårene for kommuner og helsevesen. En av seirene i år er at vi endelig har fått gjennomslag for konsumprisindeks for hjelpestønad, men dessverre ikke for grunnstønad sats 1-4. Siste er underlig politikk fra regjeringen.

kalkulator for å illustrere statsbudsjettet 2024

Grunn- og hjelpestønad er to ulike ordninger som er en del av NAV folketrygd. For å forstå de to ordningene, er det superenkelt slik at grunnstønad er en ytelse for å dekke merutgifter en person har på grunn av sin funksjonshemming. Hjelpestønad er en direkte støtte for de som har behov for privat pleie og tilsyn på grunn av funksjonsnedsettelse. Begge ytelsen er aktuelle for mersomsorgsfamilier og er skattefrie utbetalinger. Ordningene har ikke fulgt prisutviklingen i samfunnet over tid. Dette har fått oss i Handikappede barns foreldreforening til å reagere.


Både grunn- og hjelpestønad har vært uendret siden før 2015, mens kostnader i samfunnet har økt. Et ofte omtalt mål på endring er KPI (konsumprisindeks) og øker prisene, må en ha tilsvarende midler til å betale. Når ytelsene fra NAV folketrygd står på stedet hvil og kostnadene øker, vil ytelsen over tid bli mindre verdt. Dette ser en tydelig i grafene vi presenterer her. Under forrige regjering var det ingen endring. Dagens regjering ga et lite løft i 2023 og i revidert kom litt til. For hjelpestønad ser en at en har nå fått en vekst som følger KPI, mens det for sats 1-4 i grunnstønad ikke er endringer. Derimot har regjeringen lagt inn endringer for de som har grunnstønad sats 5 og 6, som er de høyeste satsene.


I følge NAVs egen statistikk er det ca 130 tusen personer som er med grunnstønad sats 1-4 og ved grepet regjeringen foreslår "sparer" de etter våre beregninger rett under 59 millioner kroner. Dette er i den store sammenheng småpenger i velferdsstaten.

HBFs arbeid

Dyrtiden gjør at flere faller utenfor, og for våre medlemmer betyr økte kostnader mye. Å leve i familier med meromsorg gjør at en har begrensede muligheter til å endre både forbruksvaner og å jobbe ekstra. I fjor slo økte kostnader til oppvarming, transport, mat og medisiner til. I tillegg har mange måtte ta opp store lån andre familier ikke har behov for, på grunn av nødvendig tilpasning av bolig. Med andre ord, en går fra å være en vanlig familie til å bli sårbar for dyrtiden. Høsten 2023 intensiverte vi derfor arbeidet, uten å få særlig gjennomslag i statsbudsjettet 2023. Dette gjorde at vi i vinter har hatt dialog med regjeringen hvor vi har belyst problemstillingen spesielt. Mellom annet har vi sendt brev til departement og ministere for å fortelle at det haster med å bedre vilkårene for grunn- og hjelpestønad. Du kan lese brevet fra 9. februar 2023 under:

Grunn-og-hjelpestønad
.pdf
Last ned PDF • 182KB

Arbeids og sosialdepartementet bekrefter i sitt svarbrev at de ønsker å følge forventet prisvekst og at dette er gjort mellom annet i revidert budsjett i sommer, da det kom en ekstra økning. Departementet bekrefter også at spørsmålet om ytterligere økninger i satsene håndteres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2024. Nå foreligger fasiten; de har fulgt rådene våre for hjelpestønad fullt ut - men bare delvis etterkommet grunnstønad. Selve svarbrevet fra departementet av 28. juli 2023 er å finne under:

Henvendelse-om-grunn-og-hjelpestønad
.pdf
Last ned PDF • 110KB

Regjeringen "glemmer" 130 tusen funksjonshemmede

Forslaget om å ikke justere grunnstønad sats 1-4 er å si til funksjonshemmede at deres merutgifter ikke er noe de bryr seg om. Den regningen må den enkelte ta selv. De 130.000 det gjelder får altså mindre å rutte med og utgjør en bitteliten del av Norges samlede befolkning på vel 5,5 millioner mennesker. Å bevisst glemme denne gruppen er å fortelle 2,5 prosent av innbyggere at verdens rikeste land mener at du som funksjonshemmet må ta en større del av kostnaden.

HBF mener at forslaget er usolidarisk og bryter med ideen om likebehandling. I realiteten fremmes en politikk hvor en flytter flere kostnader over på de funksjonshemmede slik at regjeringen skal spare penger. Slik kan vi ikke ha det i 2023 eller i 2024 heller.235 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page