top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Stortinget om SFO

Stortingsflertallet har nå tydelig erkjent urimeligheten i å kreve egenbetaling for SFO tilbud til barn med særskilte behov i skolen.

I forbindelse med behandlingen om ny stortingsmelding om vilkårene for utviklingshemmede, ble også en av HBFs viktige politiske saker fremmet fra Arbeiderpartiet ved Lise Christoffersen. Hun fremmet følgende forslag som fikk flertall (HBFs uthevninger):

Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter, der det foretas en kartlegging av om det er store forskjeller i praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning/tilbud etter skoletid fra 4. årstrinn til og med videregående skole, herunder innhold i tjenestene og egenbetaling fra foreldrene, og gi en vurdering av i hvilken grad det er opplæringsloven eller lov om helse- og omsorgstjenester, som skal dekke slike tjenester, sett i lys av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Forslaget, som et av medlemmene våre uttrykte umiddelbart etter; “er begynnelsen på slutten av urimelig særavgift for familier med handikappede barn”.

Normdannede Stortingets flertallsvedtak i saken er en tydelig rettesnor for kommuner rundt om i landet. Mange kommuner har innført og viderefører særavgiften for barn også høsten 2018. Selv om kommunene har stor selvråderett, er vedtaket på Stortinget en klar rettesnor om hva den lovgivende forsamling tenker om saken. Urimelig egenbetaling bør avskaffes, så snart som mulig.

Lokalt engasjement Medlemmer i Handikappede Barns Foreldreforening rundt om i landet, har sammen med andre brukerorganisasjoner hatt stort fokus på å få til endring lokalt. Endringen skjer gradvis og flere og flere kommuner avvikler nå egenbetaling for SFO 5-7. trinn og likeså for ungdoms- og videregående skole.

Kommunen avgjør Inntil det foreligger en Stortingsmelding med anbefalinger og denne er satt i verk, er det opp til de lokale folkevalgte å avgjøre hva som er riktig politikk. I så henseende bør folkevalgte rundt om i landet gjerne ta en kikk på innlegget fra Sheida Sangarash (SV) fra Stortingets talerstol den 12. juni. Å ta bort egenbetaling for denne gruppen elever medfører uansett ikke de store merutgiftene for kommunene og berører anslagsvis 1 prosent av elevene i skolen. Mange småkommuner har sågar så få elever at de har liten eller ingen praksis på området.

Derav, bør samtlige kommunestyrer ut i fra en vurdering av prinsippet, avskaffe ev egenbetaling for SFO tilbud og dess like ved budsjett for 2019. Premissene legges nå og vedtas senhøsten 2018.


Facebook engasjement Handikappede Barns Foreldreforening har en gruppe på facebook hvor en samles på tvers av brukerorganisasjoner, kommuner. Denne kan også du bli med i om din kommune ennå ikke har skjønt nytten av å tilby SFO vederlagsfritt fra og med 5. trinnet.

Nei til særavgift for tilsyn før- og etter skoletidFacebook-gruppe · 399 medlemmer

Bli medlem av gruppen

Foreldre til barn med særskilte behov har mulighet til å delta i SFO til og med 7 trinnet. Enkelte kommuner krever foreldrebetaling fullt ut for denne…

5 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page