top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

UNIO er i streik i kommunene. Flere familier og HBFs medlemmer melder at streikeuttaket rammer de spesielt hardt.

–Streik er et legitimt virkemiddel som UNIO har valgt å bruke, sier HBF-leder Annette Jensen, som likevel håper at streiken i minst mulig grad rammer viktige og nødvendige velferdstjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

HBF-lederen legger til grunn at arbeidsgiver benytter muligheten til å søke om dispensasjon og at søknadene behandles fortløpende i tråd med vanlig praksis.

Barnehage/Skole Flere skoler og barnehager har stengt eller redusert sitt tilbud som en konsekvens av streik. Det betyr at barn og unge må ha tilsyn på annen måte. Barn flest kan ut i fra alder ofte være uten aktivt tilsyn store deler av dagen, og det er mulig å gjennomføre private ordninger med naboer, venner eller slekt. Barn med funksjonsnedsettelser kan være svært selektive på hvem en er trygg på, det kan være behov for særskilt kompetanse for at tilsynet skal være forsvarlig og det kreves ofte en tilgjengelig voksen person. I praksis betyr det at meromsorgsfamilier får en enda tøffere hverdag nå, mener HBF.

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at kommunen har et ansvar for helse- og omsorgstjenester for å dekke behov som oppstår fordi dagtilbud/dagaktiviteter til barn og andre hjemmeboende med stort bistandsbehov er stengt. Tjenestenivået må fastsettes slik at foreldre med barn med funksjonsnedsettelser kan ivareta sine jobbforpliktelser på lik linje med andre foreldre også når barnehage / SFO mv er stengt. Streik endrer ikke på dette prinsippet, slik at der streiken medfører at fravær av tilbud i barnehager / skoler, skal kommunen også åpne for tjenester som sikrer familiene den nødvendige støtte. Helsedirektoratet skriver i sin veileder til saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven følgende “Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.”

Avlastning HBF registrerer at det også er uttak i enkelte avlastningsboliger og at det dermed medfører at enkelte barn og unge ikke får det avlastningsvedtaket familien har rettskrav på. Det er urovekkende, da avlastning for disse familiene er en av tiltakene regjeringen anser som viktig å styrke. Avlastningstilbud er stort sett ikke en tjeneste familiene ønsker, men som er nødvendig for å få hverdagen til å gå i hop. Fravær av dette medfører økt slitasje på allerede krevende hverdager. Familiene med vedtak om avlastning trenger kontinuitet og støtte og det er uheldig å se at de blir en uskyldig tredjepart i streiken.

Omsorgsdager Det er mange foreldre som har velvillige arbeidsgivere, men NAV er tydelige på at en ikke kan benytte omsorgsdager ved streik. Foreldre med barn med særskilte behov har også ofte et utvidet antall slike, men kan altså ikke benytte det jf NAVs nettsier. Dette ut i fra deres ofte stilte spørsmål om omsorgsdager hvor det heter: “Du kan ikke bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av streik. Du kan bruke omsorgsdager hvis koronaviruset er grunnen til at barnehagen eller skolen er stengt.”

Å finne løsninger -Jeg forutsetter at det er nødvendig aktivitet og god dialog fra kommunenes og tjenestenes side for å tilby gode løsninger for de aktuelle familiene uten at det kommer i konflikt med de regler som gjelder under en pågående streik, sier HBF-lederen.

Lenker

  1. Helsedirektoratets tolkningsuttalelse om rett til omsorgstjenester i mangel av annet dagtilbud

  2. Helsedirektoratets veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, hvor første linje er “Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.”

  3. Ofte stilte spørsmål om omsorgsdager – NAV

3 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page