top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Tidsfrist for mobbing

Fylkesmannen må raskere inn i mobbesaker. Regjeringen forventer at landets fylkesmenn tar grep og sikrer et trygt opplæringstilbud for alle. Også barn med særskilte behov, som er i sær utsatte.

Mobbing forekommer Handikappede barns foreldreforening er svært glad for å bli kjent med at Fylkesmannen får skjerpet aktivitetsplikt og nå innen fem dager skal ta tak i en sak som omhandler opplæringsloven paragraf 9a.

HBF erfarer at spesielt vanskelig blir det når mobbing forekommer i særskilt tilrettelagt undervisning. Vi har flere eksempler på at skolene som er tiltenkt til å være spesielt gode unnlater å følge opp mobbesaker godt nok.

Opplæringsloven for alle Opplæringsloven paragraf 9a skal sikre alle barn et trygt og godt oppvekstmiljø. Barn som faller utenfor det ordinære skolemiljøet er især utsatte og mange større kommuner har derfor laget spesialavdelinger, ressurssenter og tilrettelagte skoler for “slike som de”, hvor barn med ulike store behov samles. Også her foregår mobbing, men skolene lukker fort øynene for denne mobbingen. Rett og slett fordi de i egenskap av sin funksjon skal være gode på dette og da kan jo ikke mobbing forekomme.

Også barn med særskilte utfordringer i livet og et særskilt tilrettelagt skoletilbud har behov for trygghet og en mobbefri hverdag. For dette kreves en ekstraordinær innsats, da barna gjerne har utfordringer med å tilkjennegi at de blir mobbet. Begrensninger i språk, kognitiv evne gjør at voksne nærpersoner har et særskilt ansvar.

Opplæringsloven 9a gjelder for alle barn, også barn på spesialskoler og dess like. I to konkrete saker ser vi at saksbehandling og mangelfull oppfølging fra kommune og skole har tatt uforsvarlig lang tid. I et tilfelle over 100 dager og et annet hvor saken har gått mellom fylkesmann og skole i over et år. Det er alvorlig lenge, da mobbing setter dype sår som vanskelig lar seg lege.

Viktig med aktivitetplikt Fylkesmennene driver i dag en massiv sammenslåing og det er til tross for massiv innsats om mobbing uttaler fylkesmannen i Viken at det er utfordrende å holde regjerningens forventede tidsfrist. Det påstås de har for få ressurser. Det skal ikke mangle på byråkratiske bortforklaringer, men her handler det rett og slett om å kunne drive forsvarlig og anstendig. Det skulle bare mangle.

HBF erfarer at fylkesmennene jevnt over har lang saksbehandlingstid, med de kostnader dette har for våre medlemmer og ikke minst de konsekvenser det har for barna. Vi applauderer at dialogen må på plass umiddelbart, gjerne ikke innen fem dager – men samme dag som bekymringsmeldingen innkommer.

15 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page