top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Til bruker av tjenesten

Til bruker av tjenesten. Til tjenestemottakeren. Til deg som ikke klarer deg selv. Til deg som trenger hjelp. Allerede nå har du en opplevelse av å være annerledes. Vårt barn heter ikke Kari lenger. Hun heter Bruker. Bruker sier. Bruker gjør. Bruker kan ikke gjøre seg forstått verbalt. Bruker som avkler mennesket og Kari.

Reidun Risøy Heyerdahl

Reidun har engasjert seg i ordskiftet om begreper

Det er forståelig at en trenger begreper for å avklare roller. Men trenger en virkelig å omtale et menneske som bruker konsekvent? Er det alt våre barn er nå? En bruker? En pasient? En tjenestemottaker?

En bruker er i pasient- og brukerrettighetsloven (§ 1-3 bokstav f) definert som en person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp.

I boken fra skolen står det følgende:

Kari lekte fint sammen med medelev.

Det som skjedde var at Kari lekte fint sammen med Lise. I boken fra avlastningen står det at Kari var på tur sammen med en annen bruker. Kari var på tur med Even. Samtidig som våre barn er brukere så er vi ikke lenger foreldre. Vi er pårørende.

Unødig fremmedgjøring Hva er det som gjør at en må sette merkelapper på alle? Hvem er det en beskytter? Personvernlovgivningen sier noen. Personvern handler om rett til personvern og rett til å bestemme over egne opplysninger. Broren til Kari er 12 år. Fra skolen kommer det ukentlige oppdateringer om hva klassen har foretatt seg den siste uken. Her er elevene navngitt. Dette er elever med godt verbalt språk som kan fortelle hjemme hva de er med på. Vi kan slå fast at det ikke har med personvern å gjøre. Kanskje i beste fall et misforstått personvern.

Fra bruker til person Helsedirektoratet beskriver begrepet brukermedvirkning på følgende måte:

​​​​​​​​​​​Brukeren har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere bruker. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at personen betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

En selvfølge vil du kanskje tenke. En selvfølge at du skal være med å utforme livet ditt. Leve akkurat som du ønsker. Ha dine drømmer for livet og virkeliggjøre dem.

La oss gjøre brukeren om til en person:

​​​​​​​Personen har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere personen. Samtidig har personlig medvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Personlig medvirkning innebærer at personen betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Når definisjonen gjøres mer personlig oppleves også formuleringene mer negativt ladede. Det oppleves som om at definisjonen umyndiggjør deg.

La oss gjøre brukeren om til min datter Kari:

​​​​​​​​​​​Kari har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere Kari. Samtidig har Kari sin medvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Kari sin medvirkning innebærer at Kari betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hennes problem

Kari har da strengt tatt ikke et problem. I beste fall har hun en utfordring. Uavhengig av hvilke tjenester Kari eller andre mennesker mottar i samfunnet så har alle rett på likeverd, medvirkning, menneskeverd, respekt, det å se og bli sett og ikke minst å bli omtalt med sitt navn.

2 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page