top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Til lokale politikere om ledsagerbevis

Oppdatert: 27. des. 2022

Noen gang prøvd deg i en fornøyelsepark med barn med nedsatt funksjonsevne, gruet deg til fritidsaktiviteter? Svært mange foreldre søker ikke om ledsagerbevis før barnet er 8 år. Rett og slett fordi retningslinjene ikke er oppdatert. Flere kommuner har nå endret egne retningslinjer for ledsagerbevis.

Endringer i aldersgrense og modernisering Handikappede barns foreldreforening har over tid arbeidet med å få en bedre ledsagerbevisordning. En av faktorene er nedre aldersgrense. Ledsagerbevisordningen er frivillig, men etter hva vi erfarer, utstedes kort i alle landets kommuner. Det at den er så alminnelig gjør også det enklere for de med ledsagerbehov. Vi ønsker oss også et digitalt ledsagerbevis.

Usynlige handikap Ikke alle behov er like synlige, men i det behovet er der, er det avgjørende at det er kjente og trygge ledsagere tilstede. Barn som trenger ekstra støtte for å fortolke og forstå, barn med tilstander hvis manglende tilrettelegging medfører at en velger å avstå fra aktiviteter som ellers kunne vært bra for barnet. God tilrettelegging og “først i køen” prinsipp gjør at for eks autistbarn får slipper unødige “meltdowns” og kan delta på lik linje med andre barn og unge.

Facebookhjelpen På ulike nettforum leser vi meldinger foreldre som er frustrert over at akkurat deres kommune fremdeles tviholder på 8 års aldersgrense. Noen av disse blir til en henvendelse fra oss i Handikappede barns foreldereforening til kommunens politiske ledelse om å få til endring. Vi begynte i det små med å få de store byene og kunne i 2017 krysse ut Trondheim kommune.


Dominoeffekt Kort tid etter har flere andre kommuner rundt om i landet fulgt etter. I de sakene vi har bistått, har vi hatt 100 prosent gjennomslag. Etterfølgende kommuner var Malvik, Bodø og Sarpsborg. Siden har flere slengt seg på.

Malvik kommune HBF var senere iniativtakerne ovenfor formannskapet med henvisning til nabokommunen. Dette medførte at Arbeiderparitet lokalt tok tak i saken og fremmet en interpellasjon i kommunestyret sist i mai, som enstemmig ble vedtatt.


Bodø kommune På formiddagen Kristi Himmelfart 2019 sendte vi fra HBF en henvendelse til politisk ledelse i bystyret for Bodø kommune. Høyres gruppeleder tok tak i saken og sendte inn interpellasjon før fristen kl 12. samme dag. Dette gjorde at igjen et enstemmig bystyre fattet vedtak om endring.


Sarpsborg kommune Da saken dukket opp på selvhjelpsgruppen på facebook, ble det også kommentert fra en forelder fra Sarpsborg om at kommunen fremdeles har 8 års nedre aldersgrense. HBF sendte derfor igjen en e-post til politisk ledelse. Ordfører var ikke kjent med problemstillingen, og viste handlekraft. Han valgte administrativt å endre retningslinjene med umiddelbar effekt.


Ingenting er umulig Hver enkelt kommune har selv anledning til å fastsette egen forvaltningspraksis knyttet til ledsagerbevis. I dag foreligger det nasjonale veiledende retningslinjer som er fra tidlig 90 tall på BufDirs nettsider.

Samarbeid sammen og arbeid nedenfra og opp Etterhvert har vi også fått organisasjonen Løvemammaene til å engasjere seg saken og har sammen gjort en felles anmodning til regjeringen om å endre nedre aldersgrense. Inntil så skjer nasjonalt, må det fremdeles arbeids lokalt. For å få til endring, må det også jobbes nedenfra og opp.

Anmodning om ledsagerbevis-LM og HBF
.pdf
Last ned PDF • 211KB

Forslag til lokale folkevalgte Stadig flere kommuner har nå endret praksis og fjernet nedre aldersgrense for ledsagerbevis. Det er en politisk nobrainer å endre din kommunes retningslinjer. Ikke har det noen økonomisk konsekvens for kommunen, men det har stor betydning for familiene det gjelder. Skriv gjerne inn i kommentarfeltet under hva status er for din kommune.

38 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page