top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Ulovlig egenbetaling SFO

Betaler dere egenandel for tilsyn før og etter skoletid etter at barnet har er ferdig med 7. trinn? I så fall bør du lese dette.

SFO er et tilbud for ordinære barn fra 1-4. trinn. Kommunene plikter å ha et tilbud for barn med særskilte behov til og med 7. trinn og HBF mener dette er en urimelig særskatt for å ha et barn med funksjonsnedsettelse. Urimeligheten er dessverre lovlig, mens etter 8. trinn er det ulovlig. Dette er Norsk Forbund for utviklingshemmede, Autismeforeningen, Ups&Downs og HBF samstemte i.

Brukerorganisasjonens arbeid Det arbeides med å få endret på særskatten for SFO tilbudet 5-7. trinn. Per i dag kan du ikke klage på en urimelig SFO avgift. Brukerorganisasjonene kan dessverre ikke kreve etterbetalt for hver enkelt som er blitt påført en ulovlig avgift fra og med 8. trinnet og over. Det eneste en kan gjøre er å be tilsynsmyndighetene om å føre tilsyn med kommunens praksis. I Rogaland har en nå gått til det skritt å be fylkesmannen føre tilsyn med Stavanger kommunes praksis. Stavangers egenbetaling for tilsyn før og etter skoletid i ungdomsskole er samme som i mange andre kommuner våre medlemmer bor i.

Du må selv klage Rundt om i landet viser det seg å være en relativt omfattende praksis hvor foreldre til barn med særskilte behov betaler for tilsyn før og etter skoletid. . Derfor har vi laget dette “standardskrivet” du kan klippe og lime når du skal be kommunen din endre praksis. MERK: Dette gjelder KUN de som har barn i ungdomsskole og videregående skole.

Har du barn i 8. trinn eller over og blir avkrevd egenbetaling, må du selv bestride kravet. Årsaken til at du bør gjøre dette, er at du også kan søke regress (tilbakebetaling) for ulovlig avkrevd avgift. Ved å sende inn teksten under, vil ikke saken kunne gå til inkasso – all tid du bestrider kravet. Du kan likevel risikere å få et mindre purregebyr, men om du bestrider kravet før forfall, bør kommunen utøve skjønn.

Etter at du har klagd/bestridt kravet, plikter kommunen å gi et svar på hvorfor de mener seg berettiget egenandelen. Alle avgifter og krav kommunen skal påføre sine innbyggere må hjemles.

Veien videre HBF vurderer at de færreste kommuner har hjemmelsgrunnlag for å ha en egenandel. I så fall kan du se frem til en litt bedre økonomi resten av skoletiden til barnet ditt. Skulle du, mot formodning ikke få et riktig svar fra kommunen, ber vi deg vurdere innmelding i en av brukerorganisasjonene for videre bistand. HBF treffer du enkelt på facebook og innmeldingsskjema finner du på nettsiden vår.

NN kommune ved rådmannen NN forelder til Ola / Kari Bestrider krav på egenbetaling tilsyn før / etter skoletid Med dette bestrides kravet på kr ____ per mnd for tilsyn før og etter skoletid for vårt barn som går i ____ klasse. Kravet anses som ulovlig og utsendt faktura vil derfor ikke betales. Det fremmes også krav om tilbakebetaling av allerede ulovlig innkrevd egenbetaling fra og med skolestart i 8. trinn. Som forelder er en gjort kjent at Norsk forbund for utviklingshemmede, Ups & Downs, Autismeforeningen og Handikappede barns foreldreforening understreker at egenbetaling for tilsyn for barn før og etter skoletid må anses ulovlig etter 7. trinn. Dette da tilsynet i realiteten er å anse som avlastning for foreldre på dagtid. Hjemmelsgrunnlag Etter opplæringsloven § 13-7 femte ledd kan kommunen kreve egenbetaling fra foreldrene for SFO til og med 7. trinnet . For avlastning, som er et tilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven, reguleres krav om egenbetaling i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (forskrift 16.12.2011 nr. 1349). Forskriften regulerer egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Etter forskrift om egenandel § 1 første ledd kan det kreves egenandel for tjenester i institusjon. Som institusjon regnes barnebolig, avlastningsbolig, aldershjem, sykehjem og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Det følger av forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 (forskrift 16.12.20011 nr. 1254). Avlastning i tilknytning til skole regnes derfor ikke som institusjon. Uansett kan det ikke kreves egenandel for korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver, jf. forskrift om egenandel § 1 andre ledd. Dette vil omfatte avlastning før og etter skoletid. For tjenester utenfor institusjon kan det kun kreves egenandel for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Det følger av forskrift om egenandel § 8 første ledd. Praksisen i Stavanger kommune er påklagd til fylkesmannen[1]. Etter min / vår vurdering, er praksisen i kommunen analog med Stavanger. Imøteser snarlig behandling av kravet. Sted: _____ dato: __/__ 2017 Signatur
37 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page